Mọi ý kiến đóng góp, xin liên hệ với tôi! Contact

Tạo tool get link tải xuống Google Drive

Tool get link tải xuống Google Drive

Xin chào các bạn, nhân dịp này mình sẽ chia sẻ công cụ Google Drive Generator mà các bạn có thể cài đặt trên blog của mình trên một trang tĩnh.

Tạo tool get link tải xuống Google Drive
Tạo tool get link tải xuống Google Drive

Từ đây chúng ta có thể tạo các Trình tạo công cụ phức tạp hơn. Đối với hướng dẫn, hãy xem các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Sau khi Chỉnh sửa HTML, hãy sao chép mã CSS sau và đặt nó vào phần <style> ... </style> hoặc <b:skin> ... </b:skin>

.generator-gdrive{position:relative;display:block;margin:auto;padding:20px 0;max-width:800px;text-align:center;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";line-height:1.3}
.form-gdrive{position:relative;display:block}
.form-gdrive.output,.tombol-copy-reset{display:none}
.form-gdrive label{position:relative;display:block;margin:20px 0;font-size:16px;font-weight:600;color:#444}
.form-gdrive span{position:relative;display:block;margin-bottom:10px;font-size:12px;color:#444}
.form-gdrive input{position:relative;display:block;margin:auto;padding:10px 15px;width:calc(100% - 30px);background:#ebeff3;color:#444;border:none;outline:none;border-radius:5px}
.form-gdrive input:focus,.form-gdrive input:hover{background:#fff;border:1px solid #ebeff3}
.form-gdrive:after{position:absolute;content:"";left:0;bottom:0;background:#f89000;color:#fff;padding:10px 12px 7px 15px;border-radius:5px 0 0 5px;font-size:15px;line-height:2;z-index:2}
.form-gdrive.input input{width:100%;padding:10px 15px 10px 70px}
.form-gdrive.output input{width:100%;padding:10px 15px 10px 70px}
.form-gdrive.input:after{content:"Links:"}
.form-gdrive.output:after{content:"Links:"}
button#get-button{color:#fff;background-color:#f89000;display:inline-block;text-align:center;cursor:pointer;outline:none;border:none;border-radius:6px;font-size:15px;font-weight:bold;padding:8px 15px;margin:0 auto}
button#copy,button#download,button#reset{color:#fff;background-color:#f89000;display:inline-block;text-align:center;cursor:pointer;outline:none;border:none;border-radius:6px;font-size:14px;font-weight:bold;padding:8px 15px;margin:0 auto}

Bước 3: Ở trong Chỉnh sửa HTML, sao chép mã javascript sau đây rồi đặt mã lên trên thẻ: </body>

<script>
//<![CDATA[
function getButton(){
  var input = document.getElementById("driveID").value,
    drive = input.indexOf("google.com");
  if (-1 != drive) {
    var textd = input.indexOf("d/"),
      textEdit = input.indexOf("/edit"),
      driveID = input.slice(textd + 2, textEdit),
      output = "https://docs.google.com/$type/d/" + driveID + "/export?format=pdf";
    -1 !== input.indexOf("document")
      ? (output = output.replace("$type", "document").split("pdf").join("docx"))
      : -1 !== input.indexOf("spreadsheet")
      ? (output = output.replace("$type", "spreadsheets").split("pdf").join("xlsx"))
      : -1 !== input.indexOf("presentation")
      ? (output = "https://drive.google.com/uc?export=download&id=" + (driveID = input.slice(textd + 2, textEdit)))
      : ((textEdit = input.indexOf("/view")), (output = "https://drive.google.com/uc?export=download&id=" + (driveID = input.slice(textd + 2, textEdit))));
   document.getElementById("output").value = output;
   document.querySelector(".input").style.display = "none";
   document.querySelector(".output").style.display = "block";
   document.querySelector(".tombol-copy-reset").style.display = "block";
   document.getElementById("get-button").style.display = "none";
  } else {
   document.getElementById("driveID").value = "Url không khớp với định dạng";
  }
 }
 function copy(){
  document.getElementById("output").select();
  document.execCommand('copy');
  document.getElementById("text-keterangan").innerHTML = "Đã sao chép liên kết thành công";
  document.getElementById("text-keterangan").style.margin = "10px 0";
 }
 function download(){
  var linkUnduh = document.getElementById("output").value;
  window.open(linkUnduh,'_blank');
 }
 function reset(){
  window.location.href = window.location.href;
 }
 window.onload = function() {
  document.getElementById("driveID").focus(), document.getElementById("get-button").onclick = getButton, document.getElementById("copy").onclick = copy, document.getElementById("download").onclick = download, document.getElementById("reset").onclick = reset;
 };
//]]>
</script>

Bước 4: Nếu bạn có Lưu chủ đề thì hãy nhấn F5 để refresh.

Bước 5: Vào menu Trang > Trang mới. Đặt tiêu đề trang như Google Drive Generator Tools, sau đó bật đổi chế độ HTML (không phải Soạn) và sao chép mã HTML sau, sau đó dán mã vào trang bạn vừa tạo.

<h3 style='text-align: center;'><span style='color: #2b00fe;'>Get link tải trực tiếp Google Drive</span></h3>
<div class='generator-gdrive'>
 <div class='form-gdrive input'>
  <input name='gdrive' id='driveID' placeholder='https://drive.google.com/file/d/1kUXF...' type='text'/>
 </div>
 <br>
 <div class='tombol-get'>
  <button id='get-button'>Create Direct Link</button>
 </div>
 <div class='form-gdrive output'>
  <input name='gdrive' id='output' placeholder='https://drive.google.com/file/d/0Bz4YdwRI3rnCMFRoTmtSS0M1VHM/view?usp=sharing' type='text' readonly='readonly'/>
 </div>
 <br>
 <div class='tombol-copy-reset'>
  <div id='text-keterangan'></div>
  <button id='copy'>Copy Link</button>
  <button id='download'>Download</button>
  <button id='reset'>Reset</button>
 </div>
</div>

Bước 6: Xuất bản Trang, Hoàn thành.

Trên đây là hướng dẫn tạo tool get link tải xuống Google Drive.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

© Gia Huy

Getting Info...

Về tác giả

Mỗi khi có ý định từ bỏ hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu.

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.