Chống click bom Adsense dựa trên cookie trên Blogger

Việc nhấp chuột liên tiếp vào một quảng cáo Adsense có tác động và là mối quan tâm của các nhà xuất bản về tính bảo mật của tài khoản Google Adsense.
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Nếu bạn có một trang web được Adsense phê duyệt, bạn có thể gặp phải các vấn đề về Giới hạn quảng cáo do nhấp chuột không hợp lệ. Adsense có thể hạn chế hiển thị Quảng cáo trên trang web của bạn trong một thời gian giới hạn. Nếu bạn muốn kiểm soát số lần nhấp vào Adsense của khách truy cập, bạn nên thử các mã tôi sắp chia sẻ hôm nay.

Script chống click bom Adsense trên Blogger
Script chống click bom Adsense trên Blogger

Làm thế nào nó hoạt động?

Về cơ bản, chúng tôi sẽ đặt Cookies trong trình duyệt của khách truy cập với giá trị dựa trên số lần họ đã nhấp vào Quảng cáo. Hãy hiểu với một ví dụ.

Giả sử bạn đã đặt 3 lần nhấp tối đa. Bất cứ khi nào họ nhấp vào Quảng cáo, cookie có khóa mong muốn (tức là "MAX_CLICKS") có giá trị dựa trên số lần nhấp sẽ được đặt trong trình duyệt của họ và giá trị sẽ tăng 1 sau mỗi lần nhấp. Vì vậy, khi họ đạt đến giới hạn (tức là 3 lần) và nhấp lại vào Quảng cáo, quảng cáo sẽ biến mất. Bây giờ, họ sẽ không nhìn thấy bất kỳ Quảng cáo nào trong một khoảng thời gian mà bạn đã đặt.

Xóa cookie sẽ vẫn cho phép người dùng nhấp vào Quảng cáo. Vì vậy, nó sẽ không ngăn chặn hoàn toàn Click Bombing nhưng nó sẽ giúp bạn kiểm soát các nhấp chuột.

Cách thực hiện

Trước khi chúng tôi bắt đầu thêm mã vào XML, tôi khuyên bạn nên sao lưu chủ đề hiện tại của mình. Tình cờ nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn có thể khôi phục lại sau.

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ hãy tìm kiếm mã </head> hoặc &lt;!--</head>--&gt;&lt;/head&gt; và dán mã JavaScript dưới đây ngay bên trên thẻ head.

<script>
 /*<![CDATA[*/
 /* Cookie functions */
 const Cookie = {
  get: (e) => { e = document.cookie.match(new RegExp('(?:^|; )' + e.replace(/([.$?*|{}()[\]\\/+^])/g, '$1') + '=([^;]*)')); return e ? decodeURIComponent(e[1]) : void 0 },
  set: (e, n, o = {}) => { o = { path: '/', ...o }, o.expires instanceof Date && (o.expires = o.expires.toUTCString()); let c = unescape(encodeURIComponent(e)) + '=' + unescape(encodeURIComponent(n)); for (var t in o) { c += '; ' + t; var a = o[t]; !0 !== a && (c += '=' + a) } document.cookie = c },
  rem: (e) => { Cookie.set(e, '', { 'max-age': -1 }) }
 }

 /* Anti bomb config */
 const antiBombSet = {
  timeOut: 3600, /* Timeout in seconds, when to ads appear after maximum clicks */
  maxClick: 3, /* No of maximum clicks */
  cookieKey: 'MAX_CLICKED', /* Cookie key to set */
  adsSelectors: 'ins.adsbygoogle', /* Ads selectors */
  iframeSelectors: 'ins.adsbygoogle iframe', /* Ads iframe selectors */
  callback: () => {
   /* Runs only one time if/when clicked maximum times on ads */
   if (antiBombSet.executed === undefined) {
    antiBombSet.executed = !0;

    /* Prevent clicks on ads placement with pointer-events:none | You can also try display:none */
    if (document.getElementById('mxAds_stl') == null) {
     var stl = document.createElement('style');
     stl.id = 'mxAds_stl';
     stl.innerHTML = (antiBombSet.adsSelectors || '.adsbygoogle') + '{pointer-events:none}';
     document.head.appendChild(stl);
    }

    /* Add your js below to execute if/when clicked maximum times on ads */
    /* console.warn('You have clicked the maximum times on ads. Don't click on ads if you don't want to support us.'); */

   }
  }
 };

 if (Cookie.get(antiBombSet.cookieKey || 'ADS_CLICK') != undefined && parseInt(Cookie.get(antiBombSet.cookieKey || 'ADS_CLICK')) >= (antiBombSet.maxClick || 3)) {
  antiBombSet.callback()
 };
 /*]]>*/
</script>

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<script>
 /*<![CDATA[*/
 ! function () {
  function n(e, o) {
   return null != (e = Cookie.get(e)) && parseInt(e) >= o
  }
  var l = antiBombSet.cookieKey || 'ADS_CLICK',
   e = antiBombSet.adsSelectors || '.adsbygoogle',
   i = antiBombSet.timeOut || 7200,
   c = antiBombSet.maxClick || 3;
  0 < document.querySelectorAll(e).length && document.querySelectorAll(e).forEach(e => {
   e.addEventListener('click', function () {
    var e, o;
    n(l, c) ? antiBombSet.callback() : (e = l, null != (o = Cookie.get(e)) ? (o = parseInt(o) + 1, Cookie.set(e, o.toString(), {
     secure: !0,
     'max-age': i
    })) : Cookie.set(e, '1', {
     secure: !0,
     'max-age': i
    }))
   })
  }), window.addEventListener('blur', function () {
   n(l, c) && antiBombSet.callback();
   for (var e, o, t = document.querySelectorAll(antiBombSet.iframeSelectors || '.adsbygoogle iframe'), a = 0; a < t.length; a++) document.activeElement == t[a] && (n(l, c) ? antiBombSet.callback() : (e = l, null != (o = Cookie.get(e)) ? (o = parseInt(o) + 1, Cookie.set(e, o.toString(), {
    secure: !0,
    'max-age': i
   })) : Cookie.set(e, '1', {
    secure: !0,
    'max-age': i
   })))
  })
 }();
 /*]]>*/
</script>

Bước 8: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Trên đây là hướng dẫn chống click bom Adsense dựa trên cookie trên Blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Copyright © www.giahuy.net

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.