(Bài 1) Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Một cách khác để tạo hệ lưới trục tọa độ trong ETABS là import hệ lưới (Grid) từ file .dxf AutoCad vào ETABS. Cách này giúp tạo ra những hệ lưới có hình dạng phức tạp mà ETABS khó có thể dựng thủ công.

Bước 1: Tạo hệ lưới trục tọa độ trong AutoCad

Đưa đơn vị trong AutoCad về “mm” => Gõ lệnh Units => chọn Millimeters

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS
Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Có thể copy hệ trục từ trong bản vẽ kiến trúc (nếu phức tạp) hoặc vẽ mới (nếu đơn giản).

Đưa về nét (layer) đơn giản. Mình thường chọn Layer 0.

Lưu ý vẽ bằng lệnh Line đơn giản, không dùng Pline, SPLine và nối các đường line. Cứ để mỗi line là một đoạn riêng biệt thì khi xuất vào ETABS sẽ không bị mất.

Ở đây mình giới thiệu 3 dạng lưới: hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác. Sau này các dạng khác cũng làm tương tự như vậy thui.

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Bước 2: Cài đặt gốc tọa độ cho hệ lưới

Gốc tọa độ 0(0, 0) trong AutoCad cũng sẽ trùng với gốc tọa độ 0(0, 0) của ETABS.

Chọn một điểm của hệ lưới mà ta chọn làm gốc. Sau đó di chuyển điểm này (kèm cả hệ lưới) về gốc 0(0, 0) của AutoCad.

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Bước 3: Xuất hệ lưới trục tọa độ sang dạng file .dxf để import vào ETABS

Sau khi đã vẽ được các dạng lưới như trên và muốn xuất sạng dạng file .dxf

Trong AutoCad, gõ lệnh W (WBLOCK)

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

1. Source:

  • Block: nếu bạn đã block hệ lưới lại. Tick vào đây và chọn block lưới đã tạo
  • Entire drawing: xuất toàn bộ bản vẽ
  • Object: chỉ xuất đối tượng được chọn (nên chọn mục này)

2. Base point:

  • Dùng Pick point để kích chọn gốc của hệ lưới. Nếu điểm gốc của hệ lưới đã được đưa về gốc 0(0, 0) của AutoCad thì bạn để như hình với X = Y = Z = 0.

3. Destination:

  • Chọn về đơn vị “Millimeters
  • Nhấn vào biểu tượng “…” để chọn đường dẫn lưu file .dxf và nhớ đặt tên file. Nên lưu file về phiên bản AutoCad 2007/LT 2007 DXF.

4. Objects:

  • Chọn Convert to block
  • Chọn Select object và quét chọn hệ lưới

Nên làm riêng biệt cho các dạng lưới khác nhau. Ta được:

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Bước 4: Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Mở mới phần mềm ETABS.
Từ ETABS, chọn File => Import => .DXF File of Architectural Grids… => chọn đến folder lưu file .dxf và chọn file muốn xuất vào ETABS (ví dụ cho hệ lưới chữ nhật).

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Lưu file ETABS, ta được:

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Để add thêm hệ lưới tròn và tam giác vào cùng với hệ lưới chữ nhật.

Chọn Edit => Edit Stories and Grid Systems… => chọn Add New from .dxf/dwg File…

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Chọn đến folder lưu file .dxf và chọn file muốn add thêm vào ETABS (ví dụ cho hệ lưới tròn) và làm tương tự cho hệ lưới tam giác. Sau đó nhấn OK ta được:

Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Như vậy là đã xong công việc Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS. Với các dạng hệ lưới khác, các bạn cũng thực hiện tương tự nhé!

Download File ETABS ví dụ Import hệ lưới trục tọa độ từ file .dxf AutoCad vào ETABS

Import-Truc-Toa-Do.EDB 209kb

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.