(Bài 8) Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Sau khi đã khai báo xong các trường hợp tải trọng chúng ta sẽ đến bước khai báo các trường hợp Tổ hợp tải trọng. Đây là một bước quan trọng, từ đây ta sẽ xác định nội lực để dùng trong việc tính toán, kiểm tra các cấu kiện.

Ý nghĩa của việc tổ hợp tải trọng trong ETABS thực chất là tổ hợp nội lực ứng với từng trường hợp tải trọng.

Mình xin hướng dẫn các bạn cách tổ hợp mà mình thường sử dụng trong công việc.

Nhấn Define => Load Combinations…

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016
Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Chọn Add New Combo… để tạo trường hợp tổ hợp mới.

Để hiểu các nghĩa của các loại tải trọng mình đặt tên ở đây, các bạn xem lại:

1. Tổ hợp tải trọng Tĩnh tải

a. Tĩnh tải tiêu chuẩn

DL1 = 1.0*Dead + 1.0*SDL + 1.0*SOIL + 1.0*WALL

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

b. Tĩnh tải tính toán

DL2 = 1.1*Dead + 1.2*SDL + 1.3*SOIL + 1.1*WALL

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

2. Tổ hợp tải trọng Hoạt tải

a. Hoạt tải tiêu chuẩn:

LL1 = 1.0*(Live1+Live2+Live3+Live4+Live5+Live6+Live7+Live8+Live9+Live10+WATER)

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

b. Hoạt tải tính toán:

LL2 = 1.3*(Live1+Live8+Live9)+1.2*(Live2+Live3+Live4+Live5+Live6+Live7+Live10+WATER)

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

3. Khai báo trường hợp Tổ hợp tải trọng Gió

Khi khai báo tải trọng Gió động chúng ta có kể đến nhiều trường hợp Gió động theo các mode khác nhau. Nên ta cần phải tổng hợp chúng lại theo công thức:

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Chú ý!
Tuyệt đối không tổ hợp trực tiếp trong bảng tính. Vì đó là tổ hợp tải trọng, khác hoàn toàn với tổ hợp nội lực nhé.

a. Gió động theo phương X:

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Ở phần Load Name các bạn nhớ liệt kê hết tất cả các trường hợp gió động phương X theo các mode nhé. Ở ví dụ này của mình, gió động theo phương X chỉ xét đến ở mode 1, nên mình chỉ có một giá trị ấy thôi…

b. Tương tự, ta có gió động theo phương Y:

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

c. Tổ hợp tải trọng gió theo phương X

Gió X = Gió tĩnh X + Gió động X

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

d. Tổ hợp tải trọng gió theo phương Y

Gió Y = Gió tĩnh Y + Gió động Y

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

4. Khai báo trường hợp Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn

Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn dùng để kiểm tra chuyển vị, biến dạng,… của công trình theo TTGH thứ II.

Ở đây mình giới thiệu tới các bạn các tổ hợp mình thường dùng trong thiết kế

 • TCTHCB1: 1.0*DL1 + 1.0*GX
Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Tương tự cho các tổ hợp khác:

 • TCTHCB2: 1.0*DL1 – 1.0*GX
 • TCTHCB3: 1.0*DL1 + 1.0*GY
 • TCTHCB4: 1.0*DL1 – 1.0*GY
 • TCTHCB5: 1.0*DL1 + 0.9*LL1 + 0.9*GX
 • TCTHCB6: 1.0*DL1 + 0.9*LL1 – 0.9*GX
 • TCTHCB7: 1.0*DL1 + 0.9*LL1 + 0.9*GY
 • TCTHCB8: 1.0*DL1 + 0.9*LL1 – 0.9*GY
 • TCTHDB1: 1.0*DL1 + 0.3*LL1 + 1.0*DDX + 0.3DDY
 • TCTHDB2: 1.0*DL1 + 0.3*LL1 + 0.3*DDX + 1.0DDY

5. Khai báo trường hợp Tổ hợp tải trọng tính toán

Tổ hợp tải trọng tính toán dùng để kiểm tra độ bền của công trình theo TTGH thứ I.

 • TTTHCB1: 1.0*DL2 + 1.0*LL2
Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Tương tự cho các tổ hợp khác:

 • TTTHCB2: 1.0*DL2 + 1.2*GX (Hệ số 1.2 ứng với công trình sử dụng 50 năm)
 • TTTHCB3: 1.0*DL2 – 1.2*GX
 • TTTHCB4: 1.0*DL2 + 1.2*GY
 • TTTHCB5: 1.0*DL2 – 1.2*GY
 • TTTHCB6: 1.0*DL2+ 0.9*LL2 + 0.9*1.2*GX (Hệ số 1.2 ứng với công trình sử dụng 50 năm)
 • TTTHCB7: 1.0*DL2+ 0.9*LL2 – 0.9*1.2*GX
 • TTTHCB8: 1.0*DL2+ 0.9*LL2 + 0.9*1.2*GY
 • TTTHCB9: 1.0*DL2+ 0.9*LL2 – 0.9*1.2*GY
 • TTTHDB1: 1.0*DL1 + 0.3*LL1 + 1.0*DDX + 0.3DDY
 • TTTHDB2: 1.0*DL1 + 0.3*LL1 + 0.3*DDX + 1.0DDY

6. Khai báo trường hợp Tổ hợp Bao (Envelope)

a. Tổ hợp Bao kiểm tra chuyển vị đỉnh, chuyển vị lệch tầng theo tải trọng Gió

WINDCHECK = Envelope(GX, GY)

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

b. Tổ hợp Bao kiểm tra tỉ số nén νd, chuyển vị lệch tầng (Drift) theo tải trọng Động đất

EQCHECK = Envelope(TCTHDB1, TCTHDB2) = Envelope((TTTHDB1, TTTHDB2)

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

c. Tổ hợp Bao tải trọng tính toán

ENVE = Envelope(TTTHCB1, TTTHCB2, TTTHCB3, TTTHCB4, TTTHCB5, TTTHCB6, TTTHCB7, TTTHCB8, TTTHCB9, TTTHDB1, TTTHDB2)

Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

Như vậy là mình giới thiệu xong phần khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm!!!

Gửi các bạn Bảng Excel tổng hợp các trường hợp Tổ hợp tải trọng đã sử dụng trong ví dụ.

To-hop-tai-trong.xlsx 11kb

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.