Trình tạo Safelink với bài viết ngẫu nhiên trên Plus UI

Trang Safelink trên Giao diện người dùng Plus 2.6.2
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống hoặc nhấp vào Đi tới liên kết đến đích
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Có thể hầu hết những người đọc bài viết này đã biết safelink là gì, nhưng xin nhắc lại, nó sẽ được giải thích một lần nữa ở đây. Safelink là một trang trên trang web hoặc blog được sử dụng để phát hiện xem url/liên kết đích có an toàn hay không khỏi virus và phần mềm độc hại, nói ngắn gọn safelink là một trang chuyển tiếp trước khi người dùng đến trang đích.

Trình tạo Safelink với bài viết ngẫu nhiên trên Plus UI
Trình tạo Safelink với bài viết ngẫu nhiên trên Plus UI

Các liên kết an toàn thường được tìm thấy trên các blog/trang web có chủ đề tải xuống, nhưng điều thường gặp là chúng không nằm trong blog chính với một miền khác. Có một số nhược điểm của loại safelink này nhưng sẽ không được thảo luận ở đây. Nghĩ đến những lợi ích khác nhau có thể được tối đa hóa từ safelink, vì vậy chúng tôi đã cố gắng thử nghiệm tải trang safelink vẫn còn trên blog chính và hoạt động hoàn hảo.

Lợi ích Safelink

Cách thức hoạt động của nó gần giống như các liên kết an toàn khác ngoại trừ việc trang liên kết an toàn vẫn nằm trên miền chính.

Có nhiều lợi ích có thể nhận được từ phiên bản Safelink này, một số trong số đó là:

 • Không cần tạo blog mới và mua miền mới.
 • Phương tiện đặt adsense để tăng thu nhập cho blog.
 • Dễ dàng tùy chỉnh hơn.
 • Giảm tỷ lệ thoát của blog chính.
 • Tăng thứ hạng trang blog vì khách truy cập tăng.
 • 100% An toàn vì nó vẫn nằm trong cùng một miền với blog chính.
 • Ở trên blog chính, nghĩa là nó sẽ tự động tăng lượng người truy cập trên blog chính.

Hướng dẫn Safelink trên theme Plus UI

Hướng dẫn này sẽ được chia thành hai phần, phần đầu tiên là tạo trang safelink và phần thứ hai là chỉnh sửa mã nguồn hoặc mã blog. Chúng tôi sử dụng blogger vì hướng dẫn này cũng được ưu tiên cho người dùng blogger, những người dùng dịch vụ khác có thể thích ứng với hướng dẫn này.

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem qua Demo của nó.

Tạo trang liên kết an toàn

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Trang.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + bên cạnh nút 'TRANG MỚI'.

Bước 4: Nhấp vào 'Chế độ xem HTML'.

Bước 5: Sau đó sao chép mã từ tập lệnh bên dưới và dán nó vào đó.

<style>
 /*! SafeLink Generator CSS */
 .hidden{display:none !important}
 button{cursor:pointer}
 button:hover{opacity:.9}
</style>

<h2>Safelink</h2>
<!--[ SafeLink ]-->
<div class='cArea'>
 <label>
  <input class='cInpt' id='safeIn' name='' type='text' />
  <span class='n req'>Enter Link here</span>
 </label>
</div>
<div class='cArea'>
 <label>
  <input class='cInpt' id='safeOut' name='' type='text' readonly />
  <span class='n'>Protected Link</span>
 </label>
</div>
<div class='cArea'>
 <button class='button' id='safeGen'>Protect Link</button>
 <button class='button hidden' id='safeCpy'>Copy</button>
 <button class='button hidden' id='safeViw'>View</button>
</div>

<!--[ Safelink ]-->
<script>
 /*<![CDATA[*/
 /* SafeLink settings */
 var safeSet = {
  safePar: "#?url",
  succNtf: "<i class='check'></i>Link Protected, Click on Copy",
  entrNtf: "<i class='warn'></i>Enter link to protect!",
  cpydNtf: "<i class='clipboard'></i>Copied to clipboard!",
 };
 /* SafeLink scripts */
 function _0x4b5f(){var t=["nJi2mJq1mLfgEhzRvW","C2fMzuLU","ywrKrxzLBNrmAxn0zw5LCG","C2v0qxr0CMLIDxrL","mJqZmtq3nNfhvxHuBa","C2fMzunWEq","Ahr0Chm6lY8","mtaXody0u0DArgD0","x2jSyw5R","mtbnzfrwzve","C2fMzvzPDW","zw5J","y29WEq","y3b5ze50zG","ngT4zfHNvW","Ahr0CdOVlW","zxHLy0nVBw1HBMq","CMvTB3zLqwXSuMfUz2vZ","BgvUz3rO","C2fMzvbHCG","lNDPzgDLDcbPBNb1DfT0ExbLpxrLEhrDlcaUD2LKz2v0igLUChv0w3r5Cgu9zw1HAwXDlcaUD2LKz2v0ihrLEhrHCMvH","AgLKzgvU","mJKXmZCXnZzTB3bishO","otG2otrkEMTeuwK","DMfSDwu","C2fMzu91Da","mtCZotq1mu13whzbtG","Aw5WDxq","mZqYnZK1mfHIsMPbwa","y2XPy2S","Aw5KzxHpzG","zgf0ys10zxH0","B3bLBG","C2fMzuDLBG","B25JBgLJAW"];return(_0x4b5f=function(){return t})()}function _0x227a(a,t){var u=_0x4b5f();return(_0x227a=function(t,n){var r=u[t=+t];void 0===_0x227a.AFejpy&&(_0x227a.UIWYON=function(t){for(var n,r,e="",f="",a=0,u=0;r=t.charAt(u++);~r&&(n=a%4?64*n+r:r,a++%4)&&(e+=String.fromCharCode(255&n>>(-2*a&6))))r="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=".indexOf(r);for(var i=0,o=e.length;i<o;i++)f+="%"+("00"+e.charCodeAt(i).toString(16)).slice(-2);return decodeURIComponent(f)},a=arguments,_0x227a.AFejpy=!0);var e=u[0],f=t+e,e=a[f];return e?r=e:(r=_0x227a.UIWYON(r),a[f]=r),r})(a,t)}(function(){function t(t,n){return _0x227a(t-811,n)}var n=_0x4b5f();function r(t,n){return _0x227a(t- -794,n)}for(;;)try{if(681338==+parseInt(r(-783,-783))+parseInt(t(838,831))/2+-parseInt(t(825,821))/3*(-parseInt(r(-792,-805))/4)+parseInt(r(-762,-759))/5*(parseInt(t(827,834))/6)+parseInt(r(-771,-775))/7+-parseInt(r(-764,-781))/8+-parseInt(r(-784,-787))/9)break;n.push(n.shift())}catch(t){n.push(n.shift())}})(),function(){for(var t=qSell(o(70,75)),n=0;n<t[r(-595,-587)];n++)t[n][o(87,89)](r(-566,-578),function(){var t=this[n(-683,-678)]?"fl":"nfl";function n(t,n){return _0x227a(n- -690,t)}this[n(-647,-664)]("data-text",t)});function r(t,n){return _0x227a(n- -593,t)}var f=getid(r(-581,-569)),a=getid(r(-592,-580)),e=getid(o(83,73)),u=getid(o(90,106)),i=getid(r(-565,-560));function o(t,n){return _0x227a(t-62,n)}f.addEventListener("blur",function(){var t=f[r(-575,-561)];function n(t,n){return _0x227a(n- -586,t)}function r(t,n){return _0x227a(n- -573,t)}return~t.indexOf(n(-568,-557))||~t[n(-578,-568)](r(-556,-570))||""==t||(t="https://"+t),f[r(-548,-561)]=t,f}),e.addEventListener("click",function(){function t(t,n){return _0x227a(t- -369,n)}var n,r;function e(t,n){return _0x227a(t- -344,n)}""!=f[e(-332,-342)]?(n=b64[t(-335,-346)](f[t(-357,-368)]),r=blogUrl+safeSet[t(-362,-376)]+"="+n,a[t(-357,-350)]=r,a[e(-318,-305)](e(-325,-340),"fl"),i[t(-347,-364)]=function(){window[_0x227a(20,610)](r,_0x227a(31,1029))},remCt(u,"hidden"),remCt(i,e(-335,-330)),toastNotif(safeSet.succNtf)):toastNotif(safeSet.entrNtf)}),u[o(87,100)](r(-590,-576),function(){function t(t,n){return _0x227a(t-791,n)}function n(t,n){return _0x227a(t- -873,n)}a[t(803,819)];var r=getSelection();r[n(-868,-857)](),a.select(),document[n(-869,-885)](t(791,804)),r[t(796,788)](),toastNotif(safeSet[t(792,783)])})}();
 /*]]>*/
</script>

Bước 6: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào 'Xuất bản'.

Thêm mã CSS và Javascript vào trong theme Plus UI

Tạo Trang Safelink trên Giao diện người dùng Plus 2.6.2 cho Trang web Blogger của bạn sẽ không yêu cầu nhiều kiến thức về HTML, CSS hoặc JS vì tôi đã thiết kế nó cho bạn. Những gì bạn cần làm là triển khai các mã ở đúng vị trí trong XML Chủ đề Blogger của bạn.

Chú ý!
Trước khi chúng tôi bắt đầu thêm mã trong XML, tôi khuyên bạn nên tạo một Bản sao lưu của chủ đề hiện tại của bạn. Tình cờ nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bạn có thể khôi phục lại sau.

Bước 1: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 3: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 4: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

/* Human Verification */ .hmv{position:relative;font-family:var(--fontBa);border-radius:10px;padding:30px 20px;margin-bottom:40px;text-align:center;overflow:hidden} .hmv::before{content:'';position:absolute;z-index:0;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:var(--linkB);opacity:.06} .hmv::after{content:'';width:60px;height:60px;background:rgba(0,0,0,.15);display:block;border-radius:50%;position:absolute;top:-12px;left:-12px;opacity:.1} .hmv >*{position:relative;z-index:1} .hmv .hmvH{font-size:1.2rem;font-weight:700;margin-bottom:15px} .hmv .hmvD{font-family:var(--fontB);font-size:13px;opacity:.8;display:inline-flex;align-items:center} .hmv .hmvD svg{width:13px;height:13px;margin-right:5px} .hmv:not(.alt) .button, .hmv.alt .hmvH.bef, .hmv:not(.alt) .hmvH.aft, .hmv.alt .hmvD{display:none} .drK .hmv::before{background:var(--darkBs);opacity:1}

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm </head> thẻ mã và dán mã Script sau đây ngay trước khi đóng thẻ head.

<script>/*<![CDATA[*//* Safelink */ function _0x4001(){var r=["indexOf","fromCharCode","248082FnFLPu","2dyVCwX","851934NCaRZc","1464344UJimDR","255DsMQPg","13242QFkwLe","472829bEwnSk","24WKgyRt","3319965YzkqUw","10ZsypoO","875633sYiivu","MNBVCXZLKJHGFDSAPOIUYTREWQmnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq0987654321+/=","_utf8_enc","charCodeAt","_keyStr","charAt","replace","length"];return(_0x4001=function(){return r})()}function _0x2f39a2(r,n){return _0x3fd0(r-544,n)}function _0x3fd0(r,n){var t=_0x4001();return(_0x3fd0=function(r,n){return t[r=+r]})(r,n)}!function(){function r(r,n){return _0x3fd0(n-107,r)}var n=_0x4001();function t(r,n){return _0x3fd0(n-241,r)}for(;;)try{if(213392==+parseInt(r(105,107))*(-parseInt(r(107,108))/2)+-parseInt(r(99,109))/3+parseInt(r(116,110))/4+parseInt(r(116,111))/5*(-parseInt(t(255,246))/6)+parseInt(t(249,247))/7*(parseInt(r(109,114))/8)+parseInt(t(258,249))/9+parseInt(t(245,250))/10*(-parseInt(r(113,117))/11))break;n.push(n.shift())}catch(r){n.push(n.shift())}}();var b64={_keyStr:_0x2f39a2(555,551),enc:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r- -600,n)}var t,e,f,i,u,c,a="",o=0;function d(r,n){return _0x3fd0(r- -100,n)}for(r=b64[n(-588,-592)](r);o<r.length;)f=(c=r.charCodeAt(o++))>>2,i=(3&c)<<4|(t=r[d(-87,-84)](o++))>>4,u=(15&t)<<2|(e=r[d(-87,-97)](o++))>>6,c=63&e,isNaN(t)?u=c=64:isNaN(e)&&(c=64),a=a+this[d(-86,-93)][d(-85,-83)](f)+this[n(-586,-579)].charAt(i)+this[d(-86,-88)][n(-585,-583)](u)+this._keyStr[n(-585,-579)](c);return a},dec:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-70,n)}function t(r,n){return _0x3fd0(r-457,n)}var e,f,i,u,c,a="",o=0;for(r=r[t(473,474)](/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");o<r[t(474,475)];)e=this._keyStr[n(88,89)](r[t(472,474)](o++))<<2|(i=this[n(84,91)].indexOf(r.charAt(o++)))>>4,f=(15&i)<<4|(u=this[n(84,91)].indexOf(r[n(85,83)](o++)))>>2,i=(3&u)<<6|(c=this[t(471,471)].indexOf(r[n(85,93)](o++))),a+=String[n(89,97)](e),64!=u&&(a+=String.fromCharCode(f)),64!=c&&(a+=String[n(89,95)](i));return b64._utf8_dec(a)},_utf8_enc:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-954,n)}r=r[n(970,962)](/\r\n/g,"\n");for(var t="",e=0;e<r[n(971,973)];e++){var f=r[n(967,972)](e);f<128?t+=String[n(973,983)](f):(127<f&&f<2048?t+=String[i(659,662)](f>>6|192):(t+=String.fromCharCode(f>>12|224),t+=String.fromCharCode(f>>6&63|128)),t+=String[i(671,662)](63&f|128))}function i(r,n){return _0x3fd0(n-643,r)}return t},_utf8_dec:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-515,n)}for(var t="",e=0,f=c1=c2=0;e<r[n(532,525)];)(f=r[i(391,387)](e))<128?(t+=String[n(534,526)](f),e++):191<f&&f<224?(c2=r.charCodeAt(e+1),t+=String[n(534,543)]((31&f)<<6|63&c2),e+=2):(c2=r.charCodeAt(e+1),c3=r[i(391,388)](e+2),t+=String.fromCharCode((15&f)<<12|(63&c2)<<6|63&c3),e+=3);function i(r,n){return _0x3fd0(r-378,n)}return t}}; /*]]>*/</script>

Nếu mẫu của bạn có tính năng chế độ tối và nếu bạn muốn có màu khác khi ở chế độ tối, bạn có thể tùy chỉnh các mã theo nhu cầu của mình. Mỗi mẫu có thể có một lớp chế độ tối khác nhau, vì vậy hãy điều chỉnh nó, bạn có thể thay thế lớp đã đánh dấu bằng lớp chế độ tối mẫu của mình.

Bước 6: Thêm mã sau ngay sau: <main class='blogItm mainbar'>

<b:if cond='data:view.isHomepage'>
 <!--[ Human verification ]-->
 <div class='hmv hidden' id='hmVrfy'>
  <div class='hmvH bef'>Verify that You are not a Robot</div>
  <div class='hmvH aft'>Are you a Robot?</div>
  <div class='hmvD'><svg viewBox='0 0 50 50' x='0px' y='0px'><path d='M25.251,6.461c-10.318,0-18.683,8.365-18.683,18.683h4.068c0-8.071,6.543-14.615,14.615-14.615V6.461z'><animateTransform attributeName='transform' attributeType='xml' dur='0.6s' from='0 25 25' repeatCount='indefinite' to='360 25 25' type='rotate'/></path></svg>Generating Link... Please Wait</div>
  <a class='button pstL' href='/'>I am not a Robot</a>
 </div>
</b:if>

Bước 7: Thêm mã sau ngay sau: <b:tag class='pInr' cond='data:view.isSingleItem' name='div'>

<b:if cond='data:view.isPost'>
 <!--[ Safelink Countdown Timer ]-->
 <div class='aSlT' id='aSlCnt'>
  <div class='aSlP'>
   <div class='aSlW'/>
   <span class='aSlC'>Please wait <span class='aSlCd'>0</span> seconds...</span>
  </div>
  <div class='aScr'>
   <div class='aScrH'>Scroll Down and click on <span class='hglt'>Go to Link</span> for destination</div>
   <div class='aScrD'><svg class='line' viewbox='0 0 24 24'><path d='M22 11.07V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14'/><polyline points='23 3 12 14 9 11'/></svg>Congrats! Link is Generated</div>
  </div>
 </div>
</b:if>

Bước 8: Thêm mã sau ngay sau: <data:post.body/>

<b:if cond='data:view.isPost'>
 <!--[ Safelink Destination Button ]-->
 <div class='aSlB'>
  <a class='button safeGoL' href='/' title='Go to Link'><i class='icon demo'/>Go to Link</a>
 </div>
</b:if>

Bước 9: Thêm CSS sau vào sau: <b:if cond='data:view.isSingleItem'> <style>/*<![CDATA[*/

/* Scroll to Continue */ .aSlT, .aSlB{display:none;align-items:center;justify-content:center;text-align:center;padding:30px 0} .aSlP{display:block;position:relative;height:40px;width:100%;display:none;align-items:center;justify-content:center;z-index:0;border-radius:var(--buttonR);overflow:hidden} .aSlP::before{content:''; position: absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0; background:var(--linkC);opacity:.5} .aSlW{position: absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:0;background:var(--linkC);opacity:.6;transition:width 1s ease} .aSlP > span{position:absolute;color:#fffdfc;font-size:15px;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis} .aScr{display:none;position:relative;width:100%;font-family:var(--fontBa);border-radius:10px;padding:30px 20px;text-align:center;overflow:hidden} .aScr::after{content:'';width:60px;height:60px;background:rgba(0,0,0,.15);display:block;border-radius:50%;position:absolute;top:-12px;left:-12px;opacity:.1} .aScr::before{content:'';position:absolute;z-index:0;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:var(--linkB);opacity:.06} .aScr .hglt{color:var(--linkC)} .aScr .aScrH{position:relative;z-index:1;font-size:1.2rem;font-weight:700;margin-bottom:15px} .aScr .aScrD{position:relative;z-index:1;font-family:var(--fontB);font-size:13px;opacity:.8;display:inline-flex;align-items:center} .aScr .aScrD svg{width:13px;height:13px;margin-right:5px;stroke-width:1.5} .aSlT.vsbl, .aSlB.vsbl, .aSlT:not(.alt) .aSlP{display:flex} .aSlT.alt .aScr{display:block} .aSlT.nInt .aSlP > span{font-size:13px} .Rtl .aSlW{left:unset;right:0} .Rtl .aScr .aScrD svg{margin-right:0;margin-left:5px} .drK .aSlP::before{background:var(--darkBs);opacity:1} .drK .aSlW{background:var(--darkBa);opacity:1} .drK .aScr{background:var(--darkBs)} .drK .aScr::before{background:var(--darkBa);opacity:1} .drK .aScr .hglt{color:var(--darkU)}

Bước 10: Bây giờ hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào </body> thẻ. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<script>/*<![CDATA[*/
/* Safelink Settings */ var aSl={par:"url",hcd:5000,gcd:15000,nwt:false,sby:"published",mxr:20,pwt:"Getting your link..."};
/* Safelink */ function _0x1541(t,n){var e=_0x4a4c();return(_0x1541=function(t,n){return e[t=+t]})(t,n)}function _0x4a4c(){var t=[".safeL","location","hash","includes","split","get","length","click","preventDefault","target","getAttribute","href","par","nwt","open","_blank","dec","replace","feeds/posts/summary?alt=json&orderby=","&max-results=","sSS","toString","indexOf","history","replaceState","title","feed","entry","floor","random","alternate","link","hmVrfy","hidden","#hmVrfy .pstL","alt","No post was found","SAFE_L","true","gSS","gcd",".safeGoL","setAttribute","vsbl","innerHTML","pwt","rSS"];return(_0x4a4c=function(){return t})()}!function(){var t=224,n=230,e=255,r=236,a=229,l=240,i=246,u=257,o=249,s=236,c=94,S=263,d=242,f=243,x=225,_=244,h=245,v=103,g=89,w=239,p=246,b=81,m=88,L=248,q=96,y=86,C=275,P=261,A=73,E=72,M=264,k=261,T=252,G=71,N=70,U=233,j=235,F=237,I=81,O=69,V=108,B=102,D=68,H=218,J=231,R=329,W=66,z=278,K=52,Q=440,X=462,Y=223,Z=439,$=462,tt=926,nt=916,et=416,rt=249,at=238,lt=418,it=724,ut=737,ot=35,st=53,ct=736,St=755,dt=735,ft=777,xt=757,_t=741,ht=757,vt=38,gt=45,wt=751,pt=732,bt=752,mt=731,Lt=739,qt=730,yt=729,Ct=22,Pt=8,At=763,Et=770,Mt=754,kt=747,Tt=112,Gt=116,Nt=758,Ut=753,jt=499,Ft=477,It=504,Ot=514,Vt=224,Bt=111;function Dt(t,n){return _0x1541(n- -Bt,t)}function Ht(t,n){return _0x1541(n-Vt,t)}var Jt,Rt,Wt,zt,Kt=qSell(Ht(208,t));function Qt(t){var e=498;const n=window[r(jt,Ft)][r(500,483)];function r(t,n){return _0x1541(t-e,n)}if(n&&n[r(501,It)]("=")&&n[r(502,518)](/=(.*)/s)[0]=="#?"+t&&""!=n.split(/=(.*)/s)[1])return window[r(499,Ot)].hash.split(/=(.*)/s)[1]}function Xt(t){var n=window[_0x1541(Gt-115,Tt)].search;const e=new URLSearchParams(n);return e.has(t)?e[_0x1541(Nt-753,Ut)](t):void 0}0<Kt[Ht(245,n)]&&Kt.forEach(t=>{var a=448,l=449,i=447,u=427,o=160,s=144,c=138,S=422,d=147,f=134,x=454,_=441,h=465,v=455,g=456;t.addEventListener(_0x1541(Mt-kt,Et),function(t){function n(t,n){return _0x1541(n- -147,t)}function e(t,n){return _0x1541(t- -g,n)}t[e(-a,-l)]();var r=t[e(-i,-u)][n(-158,-137)](n(-o,-136)),t=t[n(-s,-c)].getAttribute("data-href");null!=(t=null!=r&&"/"!=r&&"#"!=r&&""!=r?r:null!=t&&"#"!=t&&""!=t?t:void 0)&&(t=b64.enc(t),t=blogUrl+"#?"+aSl[e(-444,-S)]+"="+t,1==aSl[n(-d,-f)]?window[e(-442,-x)](t,e(-_,-h)):window.location[e(-445,-v)]=t)})}),null==Qt(aSl[Ht(e,r)])&&null==Xt(aSl.par)||(Kt=null!=Qt(aSl[Dt(-98,-99)])?b64[Ht(a,l)](Qt(aSl[Ht(i,r)])):b64[Ht(u,l)](Xt(aSl[Ht(o,s)])),Jt=blogUrl[Dt(-92,-c)](/.*?:\/\//g,"//")+Ht(S,d)+aSl.sby+Ht(S,f)+aSl.mxr,Pu[Ht(x,_)]("SAFE_L",Kt),0<(Kt=window[Dt(-129,-110)][Ht(t,h)]())[Dt(-v,-g)]("#")&&(Kt=Kt.substring(0,Kt[Ht(w,p)]("#")),window[Dt(-b,-m)][Ht(242,L)]({},document[Dt(-q,-y)],Kt)),Pu.gAj({url:Jt,async:!0,success:function(t){var n=956,e=713;function r(t,n){return _0x1541(n- -At,t)}function a(t,n){return _0x1541(t-Pt,n)}if((t=JSON.parse(t)[r(-it,-ut)]).entry&&0!==t[a(ot,st)].length){for(var l,i,u=(t=t[r(-725,-ct)])[Math[r(-St,-dt)](Math[a(37,49)]()*t[r(-ft,-xt)])],o=0,s=u.link[r(-_t,-ht)];o<s;o++)a(vt,gt)==(i=u[r(-wt,-pt)][o]).rel&&(l=i.href);remCt(getid(r(-bt,-mt)),r(-Lt,-qt)),qSel(r(-749,-yt)).href=l,setTimeout(function(){addCt(getid(_0x1541(-961- -993,-n)),_0x1541(-678- -e,-657))},aSl.hcd)}else toastNotif(a(44,Ct))}})),null!=Pu.gSS(Ht(C,P))&&Dt(-69,-A)==isPost&&(Jt=Pu[Dt(-60,-E)](Ht(M,k)),Rt=Math[Ht(239,T)](aSl[Dt(-E,-G)]/1e3),Wt=Rt,qSel(Dt(-74,-N))[Ht(U,j)]=Jt,1==aSl[Ht(243,F)]&&qSel(".safeGoL")[Dt(-I,-O)](Dt(-V,-B),Ht(t,239)),addCt(getid("aSlCnt"),Dt(-49,-D)),zt=setInterval(function(){var t=193,n=246,e=--Wt/Rt*100;function r(t,n){return _0x1541(n-lt,t)}qSel(".aSlW").style.width=100-e+"%",qSel(".aSlCd")[r(Q,X)]=Math[_0x1541(-218- -n,-Y)](Wt),Wt<=0&&(clearInterval(zt),qSel(".aSlCd")[r(Z,$)]="0",setTimeout(()=>{qSel(".aSlC")[_0x1541(et-372,396)]=aSl[_0x1541(at-t,rt)]},1e3),setTimeout(()=>{var t=959;addCt(qSel(".aSlB"),_0x1541(-nt- -t,-tt)),addCt(getid("aSlCnt"),"alt")},4e3))},1e3),qSel(".safeGoL").addEventListener(Ht(H,J),function(){Pu[_0x1541(324-z,R)](_0x1541(89-K,W))}))}(); if(qSel('.aScr')!==null){qSel('.aScr').addEventListener('click', () =>{setTimeout(() =>{qSel('.safeGoL').scrollIntoView({behaviour:'smooth', block:'center', inline:'center'})},200)})}
 /*]]>*/</script>

Bước 11: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Cách tạo bài đăng tự động liên kết an toàn

Thêm mã bên dưới vào bài đăng của bạn ở chế độ 'Chế độ xem HTML'.

<div style='text-align:center'><a class='button safeL' href='#' data-href='Your Url here'><i class='icon demo'></i>View Demo</a></div> 

Trên đây là hướng dẫn trình tạo Safelink với bài viết ngẫu nhiên trên Plus UI.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Copyright © www.thewebtrick.com

Về tác giả

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web .

Đăng nhận xét

Vui lòng không chia sẻ bất kỳ chi tiết nhạy cảm hoặc cá nhân nào ở đây.
Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.