Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-2018

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-2018

TCVN 5574-2018 thay thế TCVN 5574-2012

TCVN 5574-2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 63.13330.2012 và các sửa đổi năm 2016.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-2018
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-2018

Phạm vi áp dụng TCVN 5574-2018

a. Tiêu chuẩn này quy định:

Các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình:

 • Có chức năng khác nhau.
 • Chịu tác động có hệ thống của nhiệt độ không cao hơn +500C và không thấp hơn -700C.
 • Làm việc trong môi trường không xâm thực.

Các yêu cầu về thiết kế kết cấu và bê tông cốt thép được chế tạo từ:

 • Bê tông nặng.
 • Bê tông hạt nhỏ, bê tông nhẹ.
 • Bê tông tổ ong.
 • Bê tông tự ứng suất.
b. Tiêu chuẩn này không quy định:

Các yêu cầu để thiết kế kết cấu:

 • Liên hợp thép – bê tông.
 • Kết cấu bê tông cốt sợi.
 • Kết cấu bán lắp ghép.
 • Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của các công trình thủy công, cầu…
 • Lớp phủ mặt đường ô tô và đường băng sân bay và của các công trình đặc biệt khác.

Các yêu cầu để thiết kế kết cấu:

 • Bê tông có khối lượng thể tích trung bình nhỏ hơn 500 kg/cm3 và lớn hơn 2500 kg/cm3.
 • Bê tông polyme và polyme bê tông.
 • Bê tông trên nền chất kết dính là vôi, xỉ và chất kết dính hỗn hợp (trừ khi sử dụng chúng trong bê tông tổ ong), trên nền thạch cao và chất kết dính đặc biệt.
 • Bê tông dùng cốt liệu đặc biệt và cốt liệu hữu cơ.
 • Bê tông có cấu trúc rỗng lớn.

Các yêu cầu để thiết kế kết cấu:

 • Bản sàn rỗng.
 • Kết cấu được giảm tiết diện ở phần đầu, mũ cột và các kết cấu tương tự.
 • ……………………………
Download file TCVN 5574-2018

About the Author

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.