(Bài 10) Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế chịu Động đất

Kiểm tra Lực dọc qui đổi trong thiết kế chịu Động đất

Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế công trình chịu Động đất theo TCVN 9386-2012.

Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế chịu Động đất
Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế chịu Động đất

Khi thiết kế công trình chịu động đất theo TCVN 9386-2012, chúng ta thường thiết kế theo trường hợp Cấp dẻo kết cấu trung bình (DCM). Để đảm bảo độ dẻo thiết kế này, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi hay tỉ số nén (kí hiệu: νd) được giới hạn như sau:

  • Mục 5.4.3.2.1 – (3)P: Trong các cột kháng chấn chính, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi νd không được vượt quá 0.65
  • Mục 5.4.3.4.1 – (2): Trong các tường (vách) kháng chấn chính, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi νd không được vượt quá 0.4

Thông thường khi giá trị của νd thỏa mãn giới hạn này, thì khi tính toán cốt thép cho các cấu kiện cột vách được các giá trị khá nhỏ và hợp lý.

Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) νd:

Giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi (tỉ số nén) được xác định theo công thức: νd = Ned/(Ac.fcd)

Trong đó:

  • Ned: lực dọc thiết kế trong các cấu kiện cột, vách tính toán theo tình huống thiết kế chịu động đất. Lúc này nội lực (lực dọc) được lấy trong các trường hợp tổ hợp có tải trọng động đất.
  • Ac: diện tích mặt cắt ngang của tiết diện cột, vách. Ac = b x h
  • fcd: giá trị thiết kế của cường độ chịu nén của bê tông. Theo mục 3.1.6 – Eurocode 2: fcd = αcc.fck/γc
  • fcd: cường độ chịu nén đặc trưng của mẫu trụ bê tông ở tuổi 28 ngày. Gần đúng ta có fck = fcu/1.2
  • fcu: cường độ chịu nén đặc trưng của mẫu lập phương bê tông ở tuổi 28 ngày. Ở đây fcu chính là cấp độ bền theo TCVN 5574-2012. Ví dụ bê tông B20 => fcu = 20 MPa
  • αcc = 1.0
  • γc = 1.5 với tải trọng cơ bản (ngắn hạn, dài hạn)
  • γc = 1.2 với tải trọng đặc biệt (động đất)

Các bạn xem mục 6b của (Bài 8) Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016. Để xác định trường hợp tổ hợp tải trọng để tính toán, kiểm tra giá trị lực dọc thiết kế qui đổi (tỉ số nén) nhé.

About the Author

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.