Tổ hợp tải trọng theo Eurocode

Tổ hợp tải trọng theo Eurocode

Tổ hợp tải trọng theo Eurocode bao gồm:

 • Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn SLS (Service Limit State)
 • Tổ hợp tải trọng tính toán ULS (Ultimate Limit State)

Xem thêm: (Bài 8) Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016

1. Một số kí hiệu tải trọng dùng trong bài viết

Dưới đây là những loại tải trọng thường gặp trong tính toán kết cấu nhà cao tầng:

a. DL: Tĩnh tải

DL = SW + SDL + WALL + PL

 • Trọng lượng bản thân (SW)
 • Hoàn thiện sàn (SDL)
 • Tường xây (WALL)
 • Áp lực đất, nước (PL)

b. LL: Hoạt tải sử dụng

Khi khai báo nên phân biệt ra các loại như sau:

 • Hoạt tải loại 1 (LL1), dùng cho các loại phòng: căn hộ, văn phòng, hội trường, dịch vụ, …
 • Hoạt tải loại 2 (LL2), dùng cho các loại phòng: kho, kỹ thuật, …
 • Hoạt tải mái (LLR)
 • Hoạt tải xe ≤ 30 KN (LLA1)
 • Hoạt tải xe > 30 KN (LLA2)

c. WL: Tải trọng gió

 • Theo phương X (WLx)
 • Theo phương Y (WLy)

d. EQ: Tải trọng động đất

 • Theo phương X (EQx)
 • Theo phương Y (EQy)

2. Bảng hệ số

Tổ hợp tải trọng theo Eurocode
Tổ hợp tải trọng theo Eurocode

3. Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn SLS – Tổ hợp tải trọng theo Eurocode

Tổ hợp tải trọng theo Eurocode
 • ESLS1 = DL
 • ESLS2 = DL + LL
 • ESLS31 = DL + WLx
 • ESLS32 = DL – WLx
 • ESLS33 = DL + WLy
 • ESLS34 = DL – WLy
 • ESLS41 = DL + LL + ψ0*WLx
 • ESLS42 = DL + LL – ψ0*WLx
 • ESLS43 = DL + LL + ψ0*WLy
 • ESLS44 = DL + LL – ψ0*WLy
 • ESLS51 = DL + ψ0*LL + WLx
 • ESLS52 = DL + ψ0*LL – WLx
 • ESLS53 = DL + ψ0*LL + WLy
 • ESLS54 = DL + ψ0*LL – WLy
 • ESLS61 = DL + EQx
 • ESLS62 = DL – EQx
 • ESLS63 = DL + EQy
 • ESLS64 = DL – Eqy
 • ESLS71 = DL + ψ2*LL + EQx
 • ESLS72 = DL + ψ2*LL – EQx
 • ESLS73 = DL + ψ2*LL + EQy
 • ESLS74 = DL + ψ2*LL – EQy

4. Tổ hợp tải trọng tính toán ULS – Tổ hợp tải trọng theo Eurocode

Tổ hợp tải trọng theo Eurocode
 • EULS1 = 1.35*DL
 • EULS2 = 1.35*DL + 1.5*LL
 • EULS31 = DL + 1.5*WLx
 • EULS32 = DL – 1.5*WLx
 • EULS33 = DL + 1.5*WLy
 • EULS34 = DL – 1.5*WLy
 • EULS41 = 1.35*DL + 1.5*WLx
 • EULS42 = 1.35*DL – 1.5*WLx
 • EULS43 = 1.35*DL + 1.5*WLy
 • EULS44 = 1.35*DL – 1.5*WLy
 • EULS51 = 1.35*DL + 1.5*LL + 1.5*ψ0*WLx
 • EULS52 = 1.35*DL + 1.5*LL – 1.5*ψ0*WLx
 • EULS53 = 1.35*DL + 1.5*LL + 1.5*ψ0*WLy
 • EULS54 = 1.35*DL + 1.5*LL – 1.5*ψ0*WLy
 • EULS61 = 1.35*DL + 1.5*ψ0*LL + 1.5*WLx
 • EULS62 = 1.35*DL + 1.5*ψ0*LL – 1.5*WLx
 • EULS63 = 1.35*DL + 1.5*ψ0*LL + 1.5*WLy
 • EULS64 = 1.35*DL + 1.5*ψ0*LL – 1.5*WLy
 • EULS71 = DL + EQx
 • EULS72 = DL – EQx
 • EULS73 = DL + EQy
 • EULS74 = DL– Eqy
 • EULS81 = DL + ψ2*LL + EQx
 • EULS82 = DL + ψ2*LL – EQx
 • EULS83 = DL + ψ2*LL + EQy
 • EULS84 = DL + ψ2*LL – EQy

About the Author

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.