Chia sẻ tiện ích blog và kiến thức xây dựng

Pinned Post

All stories

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách tạo iframe bằng url mã hóa. Url mà chúng ta nhúng vào sẽ được mã hóa bằng base64 và toàn màn hình mà không bất kỳ logo …
Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bài hướng dẫn về cách chống Copy bài viết trên blogger bằng CSS. Phương pháp này rất rất hữu ích cho các blo…
Thiết kế cốt thép Cột BTCT bằng ETABS 2016
K iểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế công trình chịu Động đất theo TCVN 9386-2012 .
Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016
S au khi đã khai báo xong các trường hợp tải trọng chúng ta sẽ đến bước khai báo các trường hợp Tổ hợp tải trọng. Đây là một bước quan trọng, từ đây …
M ình xin hướng dẫn các bạn khai báo tải trọng Động đất theo Phương pháp 'Phân tích phổ phản ứng đàn hồi'. Phần mềm ETABS tự tính toán theo t…
Sau khi đã khai báo xong các loại tải trọng Tĩnh tải và Hoạt tải như ở (Bài 5) Khai báo tải trọng trong ETABS 2016 – Tĩnh tải và Hoạt tải . chúng ta …
Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016