Pinned Post

Bài đăng mới nhất

Bảng Excel tính toán thép cột BTCT theo TCVN 5574-2018

File Excel tính thép cột là phần mềm tính thép cột bằng file Excel được lập trình sẵn để giúp kỹ sư xây dựng tính toán thép cột cần thiết thi công ch…

Cách tạo giấy phép cho javascript

Như các bạn cũng đã biết, hiện tại có rất nhiều bài viết code về blogger đang áp dụng mã hóa code javascript và yêu cầu nhập mã giấy phép, nhằm đục đ…

Tạo liên kết an toàn trên blogger v2

S afelink mà mình đã chia sẻ ở bài viết trước Cách tạo tool get link chuyển hướng liên kết ngoài trên Blogger dùng bài viết hay trang ngẫu nhiên để …

Bảng Excel tính tải trọng gió tĩnh và gió động

Mình xin gửi các bạn bảng Excel tính toán tải trọng Gió tĩnh + Gió động áp dụng theo TCVN 2737-1995 , TCXDVN 229-1999 . Bảng tính này mình đang áp dụ…

Bộ sưu tập các biểu tượng SVG

Bộ sưu tập các biểu tượng SVG Tôi có thể lấy mã HTML cho biểu tượng SVG ở đâu? Nếu…

Tạo trang liên hệ trên blogger

B ài biết này mình sẻ hướng dẫn các bạn tạo form liên hệ cho admin trên nền tảng blog. Trao đổi ý kiến có khi là một việc rất cần thiết đối với đọc g…

Tính toán cột BTCT tiết diện vành khuyên, bố trí một lớp thép

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn tính toán cột BTCT tiết diện vành khuyên 1 lớp thép, chịu nén lệch tâm. Xem Phụ lục F , TCVN 5574-…

Tính toán cấu kiện BTCT chịu uốn theo nội lực tới hạn (Dầm tiết diện chữ nhật) theo TCVN 5574-2018

Mình xin tổng hợp lại những đầu mục có liên quan đến việc tính toán cấu kiện BTCT chịu uốn theo nội lực tới hạn (Dầm tiết diện chữ nhật) theo TCVN 55…

Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT

Mình xin gửi các bạn Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT theo tình huống thiết kế Động đất theo TCVN 9386-2012 . Các th…