Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

Privacy

Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành được sự tin tưởng của bạn vào 6 nguyên tắc chính về quyền riêng tư:

Quyền kiểm soát: Chúng tôi giúp bạn kiểm soát quyền riêng tư của mình bằng các công cụ dễ sử dụng và lựa chọn rõ ràng.
Tính minh bạch: Chúng tôi sẽ minh bạch về việc thu thập dữ liệu và sử dụng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Bảo mật: Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu bạn ủy thác cho chúng tôi thông qua mã hóa và bảo mật mạnh.
Các biện pháp bảo vệ mạnh bằng pháp lý: Chúng tôi sẽ tuân thủ luật về quyền riêng tư của địa phương bạn và đấu tranh để bảo vệ quyền riêng tư của bạn về mặt pháp lý như một quyền cơ bản của con người.
Không nhắm mục tiêu dựa trên nội dung: Chúng tôi sẽ không sử dụng email, trò chuyện, tệp hoặc nội dung cá nhân khác để nhắm mục tiêu quảng cáo tới bạn.
Những lợi ích dành cho bạn: Khi chúng tôi thu thập dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng nó để mang lại lợi ích cho bạn và làm cho trải nghiệm của bạn tốt hơn.