Tín dụng

Tín dụng

Trang web của chúng tôi, một số tiện ích con của chúng tôi sử dụng javascript không còn là mã nguồn mở nữa và chúng tôi cũng nhúng liên kết tín dụng www.giahuy.net. Nhưng tín dụng sẽ không xuất hiện trên blog của bạn mà chỉ xuất hiện trong mã nguồn.

Dạng như thế này:

<!--[The script doesn't work if you remove the creator credit]-->
<div class='made-by-gh' style='display:none'>www.giahuy.net</div>

Mục đích của chúng tôi là không chia sẻ các tập lệnh mã nguồn mở nữa và nhúng các liên kết tín dụng vào các vật dụng mà chúng tôi chia sẻ, tất nhiên, để hạn chế mọi người chia sẻ lại hoặc phân phối nó mà không được chúng tôi cho phép và bị mua bán.

Để tạo ra 1 bài viết, các bạn có biết chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, bắt đầu từ việc suy nghĩ về ý tưởng, viết mã và viết để có thể tạo ra nội dung thú vị trên blog này, vì vậy chúng tôi muốn bạn có thể đánh giá cao sự chăm chỉ của chúng tôi.

Tín dụng có thể bị xóa?

Các vật dụng chúng tôi chia sẻ đều miễn phí 100%. Mục đích nhúng tín dụng của chúng tôi đã được giải thích ở trên, nhưng nếu bạn cảm thấy bị làm phiền bởi tín dụng của chúng tôi, bạn có thể trả 200k hoặc $10 để xóa tín dụng chỉ trong khi tập lệnh vẫn được mã hóa, nếu bạn muốn lấy tập lệnh mã nguồn mở, tất nhiên giá phải trả sẽ nhiều hơn so với đề cập trên đây, vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

Cookie Consent
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.