Giấy phép

Trang web của chúng tôi, một số tiện ích con của chúng tôi sử dụng javascript không còn là mã nguồn mở nữa và chúng tôi cũng nhúng liên kết giấy phép https://www.giahuy.net. Nhưng giấy phép sẽ không xuất hiện trên blog của bạn mà chỉ xuất hiện trong mã nguồn.

Dạng như thế này:

<!--[The script doesn't work if you remove the creator credit]-->
<div class='made-by-gh' style='display:none'>https://www.giahuy.net</div>

Mục đích của chúng tôi là không chia sẻ các tập lệnh mã nguồn mở nữa và nhúng các liên kết giấy phép vào các vật dụng mà chúng tôi chia sẻ, tất nhiên, để hạn chế mọi người chia sẻ lại hoặc phân phối nó mà không được chúng tôi cho phép và bị mua bán.

Để tạo ra 1 bài viết, các bạn có biết chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, bắt đầu từ việc suy nghĩ về ý tưởng, viết mã và viết để có thể tạo ra nội dung thú vị trên blog này, vì vậy chúng tôi muốn bạn có thể đánh giá cao sự chăm chỉ của chúng tôi.

Tín dụng có thể bị xóa?

Các vật dụng chúng tôi chia sẻ đều miễn phí 100%. Mục đích nhúng giấy phép của chúng tôi đã được giải thích ở trên, nhưng nếu bạn cảm thấy bị làm phiền bởi tín dụng của chúng tôi, bạn có thể trả 100k hoặc $5 để xóa giấy phép chỉ trong khi tập lệnh vẫn được mã hóa, nếu bạn muốn lấy tập lệnh mã nguồn mở, tất nhiên giá phải trả sẽ nhiều hơn so với đề cập trên đây, vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.