Cốt đai và cốt treo được bố trí gia cường tại vị trí dầm phụ giao dầm chính để chịu phản lực do dầm phụ gây ra, tránh phá hoại cục bộ vùng chịu kéo c…
Lanh tô là gì? Là dầm đỡ khối tường nằm trên cửa sổ, cửa ra vào để tạo nên các lỗ cửa ở bề mặt xây. Nó có thể được làm từ gỗ, gạch, gạch cốt thép, b…
File excel mình xây dựng có những lợi ích như sau: Nhập các công việc thi công và ngày tháng nghiệm thu, lấy mẫu hiện trường, kết quả thí nghiệm.…
X in chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn file excel tính chi phí xây nhà. Nhằm giúp các bạn tính toán nhanh chi phí nhà mà …
X in gửi các bạn bảng Excel tính toán cốt thép cho cấu kiện dầm BTCT theo cả 2 trường hợp đặt cốt đơn và đặt cốt kép theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2018. …
X in gửi các bạn bảng Excel tính toán cốt thép cho cấu kiện sàn BTCT, đặt cốt thép đơn, theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012. Bảng tính này rất phù hợp cho…