Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng phần mềm SAP2000.

Mình áp dụng đúng theo các thông số đầu vào (kích thước cấu kiện, tải trọng, …) của sách hướng dẫn đồ án “Khung bê tông cốt thép toàn khối” của thầy Lê Bá Huế và thầy Phan Minh Tuấn. Như vậy để các bạn dễ kiểm tra và so sánh nhé!

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

1. Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối

a. Chọn sơ đồ tính toán

Sơ đồ tính toán là khung 2D với 2 nhịp và 4 tầng.

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Từ phần mềm SAP2000, chọn File => New Model…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Ta sẽ chỉnh sửa chính xác các thông số về số tầng, chiều cao tầng, số nhịp, bề rộng nhịp tại đây:

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
b. Thay đổi tên phần tử dầm, cột của khung
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Để hiện tên của điểm và tên của phần tử dầm cột. Chọn View => Set Display Options…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Để thay đổi tên điểm, tên phần tử dầm cột của khung. Chọn Edit => Change Labels…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Làm tương tự cho các điểm (Joint) ta được:

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
c. Khai báo vật liệu sử dụng cho Đồ án khung BTCT toàn khối

Sử dụng bê tông cấp độ bền B15. Trong phạm vi đồ án chỉ cần xác định đến nội lực, không cần thiết kế cốt thép nên ta không cần khai báo thêm thông số cốt thép.

Cách khai báo cũng tương tự như trong phần mềm ETABS theo bài viết '(Bài 3) Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016'.

Chọn Define => Materials…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Các thông số bê tông khác không có sẵn trong phần mềm các bạn xem thêm “Bảng thông số vật liệu Bê tông và Cốt thép“ theo TCVN.

d. Khai báo tiết diện cấu kiện và gán tiết diện vào mô hình tính toán

Chọn Define => Section Properties => Frame Sections…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

a. Tiết diện cột

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

b. Tiết diện dầm

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

2. Gán tiết diện vào mô hình tính toán

Kích chọn vào một cấu kiện cột hoặc dầm trên mô hình.

Chọn Assign => Frame => Frame Sections… rồi chọn một tiết diện ta muốn gán cho nó:

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Làm tương tự cho các cấu kiện khác.

3. Khai báo điều kiện ngàm chân cột

Trên mô hình chọn các điểm Point chân cột,

Chọn Assign => Joint => Restraints…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Ta sẽ nhận được mô hình tính toán như sau:

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
e. Khai báo các loại tải trọng

Chọn Define => Load Patterns… và các bạn khai báo như hình

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Đổi tên tải trọng “DEAD” thành “TT“. Chọn Define => Load Cases…

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
f. Gán tải trọng vào mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối (đơn vị: KN/m)

a. Gán tải trọng vào điểm

Chọn điểm cần gán tải trọng. Chọn Assign => Joint Loads => Forces…

  • Với tải trọng thẳng đứng, có chiều hướng xuống (TT, HT1, HT2)
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
  • Với tải trọng có chiều hướng theo phương ngang (GT, GP)
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

b. Gán tải trọng vào phần tử dầm, cột

Chọn phần tử cần gán tải trọng. Chọn Assign => Frame Loads => Distributed…

  • Với tải trọng thẳng đứng, có chiều hướng xuống (TT, HT1, HT2)
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
  • Với tải trọng có chiều hướng theo phương ngang (GT, GP)
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

c. Các trường hợp tải trọng

  • Tĩnh tải
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
  • Hoạt tải
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
  • Gió
Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000
g. Chạy phân tích mô hình

Chọn Analyze => Set Load Cases to Run… => Chon Modal => Run/Do Not Run Case

Dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng SAP2000

Nhấn Run Now để bắt đầu chạy phân tích mô hình.

Hoặc có thể chọn Analyze => Run Analysis (F5) => Run Now.

Như vậy mình đã hướng dẫn xong dựng mô hình tính toán Đồ án khung BTCT toàn khối bằng phần mềm SAP2000.
Hi vọng đã giúp ích được cho các bạn.

Gửi các bạn mô hình SAP2000 cho hướng dẫn này:

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.