Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

(Bài 3) Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

1. Khai báo vật liệu trong ETABS 2016

Nhấn Define => Material Properties…

Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016
Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

Ở mục Materials là 4 loại vật liệu mẫu mà ETABS cung cấp cho chúng ta:

  • A99Fy50: Thép bản, thép hình (cán nóng)
  • 4000Psi: Bê tông
  • A615Gr60: Thép sợi, thép thanh (thép dọc, thép đai)
  • A416Gr270: Vật liệu dự ứng lực

Còn một loại vật liệu nữa như: Aluminum (nhôm), ColdFormed (vật liệu dập nguội, cán nguội như thép…), Masonry (vật liệu dạng gạch, đá), Other (để khai báo các vật liệu đặc biệt khác…).

Ở khuôn khổ bài viết này, mình xin chỉ giới thiệu cho các bạn về 2 loại vật liệu thông dụng nhất trong công trình dân dụng đó là Bê tông và Cốt thép theo TCVN. Các loại vật liệu còn lại sẽ hẹn các bạn ở các bài viết sau ạ.

Cách 1: Khai báo mới một vật liệu trong ETABS 2016

Nhấn Add New Material…

Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016
  • Region: Các bạn trỏ xuống tìm đến Việt Nam
  • Material Type: Chọn đến loại vật liệu cần sử dụng
  • Standard: Tiêu chuẩn áp dụng theo từng vùng địa lý. Cái này mặc định sẽ tự nhảy sau khi chọn ở phần Region
  • Grade: Loại, nhóm, cấp độ bền của vật liệu

Nếu các bạn muốn khai báo các thông số theo ý riêng của mình thì ở các mục (Region, Standard) chọn User hết nhé.

Nhấn OK để hoàn thành.

Các phiên bản ETABS phiên bản mới đã có Việt Nam, cho ra thông số trùng khớp với TCVN. Ở đây chỉ có bê tông theo cấp độ bền (ví dụ B20), cốt thép có 4 loại CB240-T, CB300-V, CB400-V, CB500-V. Mình có bổ sung các thông số đặc trưng cũ của bê tông và cốt thép ở bảng dưới.

Cách 2: Khai báo vật liệu mới từ vật liệu cũ đã có sẵn

Kích vào một loại vật liệu tương tự có sẵn (Ví dụ: 4000PsiBê tông, A615Gr60Cốt thép), rồi nhấn Add Copy of Material…, sau đó chỉnh sửa các thông số cần thiết.

Trong ví dụ này mình sử dụng bê tông cấp độ bền B25, cốt thép nhóm CB400V

+ Khai báo vật liệu Bê tông (đơn vị KN/m2)

Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

Nếu các bạn muốn thiết kế cốt thép trực tiếp bằng phần mềm ETABS thì chọn mục Design Property Data => Modify / Show Material Property Design Data… để khai báo cường độ của bê tông nhé.

+ Khai báo vật liệu Cốt thép (đơn vị KN/m2)

Tương tự như phần Bê tông, ta có:

Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

Khai báo xong, các bạn nhấn OK để kết thúc.

Mình xin gửi các bạn Bảng thông số vật liệu Bê tông và Cốt thép theo TCVN
Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.