Bộ biểu tượng SVG

SVG được viết dựa trên cú pháp XML và có thể co dãn thoải mái mà không làm giảm chất lượng ảnh.
Vui lòng chờ 0 giây...
Cuộn xuống và nhấp vào Chuyển đến liên kết cho điểm đến
Chúc mừng! Liên kết được tạo

Ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) là định dạng ảnh vector dùng để hiển thị các đối tượng đồ họa hai chiều.
SVG được viết dựa trên cú pháp XML và có thể co dãn thoải mái mà không làm giảm chất lượng ảnh.

SVG Icon Sets

Nhấp vào biểu tượng để copy mã SVG của nó.

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.