Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

(Bài 7) Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Mình xin hướng dẫn các bạn khai báo tải trọng Động đất theo Phương pháp 'Phân tích phổ phản ứng đàn hồi'. Phần mềm ETABS tự tính toán theo tiêu chuẩn EUROCODE 8-2004, một tiêu chuẩn gần với tiêu chuẩn Việt Nam nhất (thực chất TCVN 9386-2012 được dịch từ tiêu chuẩn này ra thôi). Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại nhà, không bị giới hạn điều kiện như phương pháp 'Phân tích tĩnh lực ngang tương đương'.

Bước 1: Khai báo Mass Source

Chú ý!
Tải trọng (tĩnh tải, hoạt tải) là tải trọng tiêu chuẩn.

Tương tự như khai báo Mass Source cho phần tải trọng gió, chỉ khác phần qui định khối lượng tham gia dao động lúc này là 1.0*Tĩnh tải + φ*0.3*Hoạt tải tuân theo mục 3.2.44.2.4 của tiêu chuẩn TCVN 9386-2012. Ở đây, φ = 0.8 và hệ số 0.3 sẽ được thay đổi tùy theo công năng của công trình.
Nhấn Define => Mass Source… => Add New Mass Source…(Add Copy of Mass Source…)

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016
Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Nhấn OK, ta được:

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Ở phần Default Mass Source các bạn chọn MsDongDat vừa khai báo để tính toán tải trọng Động đất.

Bước 2: Khai báo Phổ phản ứng đàn hồi

Nhấn Define => Functions => Response Spectrum…

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Chọn EUROCODE 8-2004 => Add New Function…

Trong ví dụ này ta xem công trình được xây dựng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội có:

 • Gia tốc nền: agR= 0.1097 – tra phụ lục H, TCVN 9386-2012
 • Loại nền đất: C – tra bảng 3.1, mục 3.1.2, TCVN 9386-2012 và điều kiện đặc trưng cơ lý thực tế của nền đất

Bạn chưa xác định được công trình của mình nằm trong vùng có dạng nền đất như thế nào (là A, B, C, D hay E).

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016
 • Country: vùng đất – để mặc định
 • Direction: chọn Horizontal – thành phần nằm ngang của tải trọng động đất. Ở Việt Nam chúng ta chỉ cần quan tâm đến thành phần nằm ngang của tải trọng động đất. Còn thành phần thẳng đứng theo mục 4.3.3.5.2, TCVN 9386-2012 thì không cần xét đến. Vì avg = 0.9 * ag< 2.5 m/s2
 • Ground Acceleration, ag/g: khai báo gia tốc nền thiết kế theo phương ngang ag = 9.81*γ*agR = 1.0762 m/s2. Ở đây γ = 1 là hệ số tầm quan trọng – xem phụ lục E, TCVN 9386-2012
 • Spectrum Type: loại phổ, để mặc định bằng 1.
 • Ground Type: Loại nền đất. Khai báo là C.
 • Soil Factor, S: hệ số nền. Xem bảng 3.2
 • Spectrum Period, TB TC, TD: Giới hạn của chu kỳ. Xem bảng 3.2
 • S, TB, TC, TD do phần mềm tự xác định
 • Lower Bound Factor, Beta: Hệ số xác định cận dưới, β = 0.2 – Xem 3.2.2.5
 • Behavior Factor, q: Hệ số ứng xử theo phương ngang. Phụ thuộc Cấp dẻo của kết cấu (thấp, trung bình, cao), loại kết cấu (khung, tường, dễ xoắn,…), tính đều đặn theo mặt đứng… Ở đây với cấp dẻo trung bình, hệ hỗn hợp tương đương khung, mặt đứng đều đặn, ta có q = 3.9

Nhấn Convert to User Defined:

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Nhấn OK để kết thúc.

Bước 3: Khai báo tải trọng Động đất

Nhấn Define => Load Cases…

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Chọn Add New Case…

1- Động đất theo phương X

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Các bạn làm như hình nhé.

Chú ý phần Scale Factor đang để giá trị là “1” do lúc khai báo Phổ phản ứng đàn hồiBước 2, ta gán giá trị ag đã được nhân với gia tốc trọng trường là 9.81. Nếu lúc ta khai báo không nhân với 9.81 thì phần Scale Factor phải để là 9.81.

2. Động đất theo phương Y

Khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016

Tương tự như Động đất theo phương X.

Như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách khai báo tải trọng Động đất trong ETABS 2016.

Các bạn có đóng góp gì hãy để lại comment nhé.

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.