Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

Tạo tool get link tải xuống Google Drive

Tool get link tải xuống Google Drive

Xin chào các bạn, nhân dịp này mình sẽ chia sẻ công cụ Google Drive Generator mà các bạn có thể cài đặt trên blog của mình trên một trang tĩnh.

Tạo tool get link tải xuống Google Drive
Tạo tool get link tải xuống Google Drive

Từ đây chúng ta có thể tạo các Trình tạo công cụ phức tạp hơn. Đối với hướng dẫn, hãy xem các bước sau:

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'TÙY CHỈNH'.

Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML, bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.

Bước 5: Bây giờ tìm kiếm mã ]]></b:skin> và dán các mã CSS sau ngay trên vào nó.

.generator-gdrive{position:relative;display:block;margin:auto;padding:20px 0;max-width:800px;text-align:center;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI Symbol";line-height:1.3}
.form-gdrive{position:relative;display:block}
.form-gdrive.output,.tombol-copy-reset{display:none}
.form-gdrive label{position:relative;display:block;margin:20px 0;font-size:16px;font-weight:600;color:#444}
.form-gdrive span{position:relative;display:block;margin-bottom:10px;font-size:12px;color:#444}
.form-gdrive input{position:relative;display:block;margin:auto;padding:10px 15px;width:calc(100% - 30px);background:#ebeff3;color:#444;border:none;outline:none;border-radius:5px}
.form-gdrive input:focus,.form-gdrive input:hover{background:#fff;border:1px solid #ebeff3}
.form-gdrive:after{position:absolute;content:"";left:0;bottom:0;background:#f89000;color:#fff;padding:10px 12px 7px 15px;border-radius:5px 0 0 5px;font-size:15px;line-height:2;z-index:2}
.form-gdrive.input input{width:100%;padding:10px 15px 10px 70px}
.form-gdrive.output input{width:100%;padding:10px 15px 10px 70px}
.form-gdrive.input:after{content:"Links:"}
.form-gdrive.output:after{content:"Links:"}
button#get-button{color:#fff;background-color:#f89000;display:inline-block;text-align:center;cursor:pointer;outline:none;border:none;border-radius:6px;font-size:15px;font-weight:bold;padding:8px 15px;margin:0 auto}
button#copy,button#download,button#reset{color:#fff;background-color:#f89000;display:inline-block;text-align:center;cursor:pointer;outline:none;border:none;border-radius:6px;font-size:14px;font-weight:bold;padding:8px 15px;margin:0 auto}

Bước 6: Tiếp tục hãy thêm JavaScript sau ngay bên trên vào thẻ </body>. Nếu bạn không tìm thấy nó, nó có thể đã được phân tích cú pháp &lt;/body&gt;.

<script>
//<![CDATA[
function getButton(){
  var input = document.getElementById("driveID").value,
    drive = input.indexOf("google.com");
  if (-1 != drive) {
    var textd = input.indexOf("d/"),
      textEdit = input.indexOf("/edit"),
      driveID = input.slice(textd + 2, textEdit),
      output = "https://docs.google.com/$type/d/" + driveID + "/export?format=pdf";
    -1 !== input.indexOf("document")
      ? (output = output.replace("$type", "document").split("pdf").join("docx"))
      : -1 !== input.indexOf("spreadsheet")
      ? (output = output.replace("$type", "spreadsheets").split("pdf").join("xlsx"))
      : -1 !== input.indexOf("presentation")
      ? (output = "https://drive.google.com/uc?export=download&id=" + (driveID = input.slice(textd + 2, textEdit)))
      : ((textEdit = input.indexOf("/view")), (output = "https://drive.google.com/uc?export=download&id=" + (driveID = input.slice(textd + 2, textEdit))));
   document.getElementById("output").value = output;
   document.querySelector(".input").style.display = "none";
   document.querySelector(".output").style.display = "block";
   document.querySelector(".tombol-copy-reset").style.display = "block";
   document.getElementById("get-button").style.display = "none";
  } else {
   document.getElementById("driveID").value = "Url không khớp với định dạng";
  }
 }
 function copy(){
  document.getElementById("output").select();
  document.execCommand('copy');
  document.getElementById("text-keterangan").innerHTML = "Đã sao chép liên kết thành công";
  document.getElementById("text-keterangan").style.margin = "10px 0";
 }
 function download(){
  var linkUnduh = document.getElementById("output").value;
  window.open(linkUnduh,'_blank');
 }
 function reset(){
  window.location.href = window.location.href;
 }
 window.onload = function() {
  document.getElementById("driveID").focus(), document.getElementById("get-button").onclick = getButton, document.getElementById("copy").onclick = copy, document.getElementById("download").onclick = download, document.getElementById("reset").onclick = reset;
 };
//]]>
</script>

Bước 7: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Bước 8: Vậy là xong! Thêm các mã HTML sau vào Bài đăng trên Blog của bạn thông qua Chế độ xem HTML để hiển thị khung code.

<h3 style='text-align: center;'><span style='color: #2b00fe;'>Get link tải trực tiếp Google Drive</span></h3>
<div class='generator-gdrive'>
 <div class='form-gdrive input'>
  <input name='gdrive' id='driveID' placeholder='https://drive.google.com/file/d/1kUXF...' type='text'/>
 </div>
 <br>
 <div class='tombol-get'>
  <button id='get-button'>Create Direct Link</button>
 </div>
 <div class='form-gdrive output'>
  <input name='gdrive' id='output' placeholder='https://drive.google.com/file/d/0Bz4YdwRI3rnCMFRoTmtSS0M1VHM/view?usp=sharing' type='text' readonly='readonly'/>
 </div>
 <br>
 <div class='tombol-copy-reset'>
  <div id='text-keterangan'></div>
  <button id='copy'>Copy Link</button>
  <button id='download'>Download</button>
  <button id='reset'>Reset</button>
 </div>
</div>

Bước 9: Xuất bản Trang, Hoàn thành.

Trên đây là hướng dẫn tạo tool get link tải xuống Google Drive.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Copyright © www.giahuy.net

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.