Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính

Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính

Cốt đai và cốt treo được bố trí gia cường tại vị trí dầm phụ giao dầm chính để chịu phản lực do dầm phụ gây ra, tránh phá hoại cục bộ vùng chịu kéo của dầm chính.

Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính
Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính
Trích dẫn tiêu chuẩn:
a. Theo TCVN 5574:2012, mục 6.2.5.5

Cấu kiện bê tông cốt thép bị giật đứt do tác dụng của tải trọng đặt ở cạnh dưới hoặc ở trong phạm vi chiều cao tiết diện cần được tính toán theo điều kiện:

F.(1 – hs/ho) ≤ ΣRsw.Asw

Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính

Trong đó:

  • F: lực giật đứt
  • hs: khoảng cách từ vị trí đặt lực giật đứt đến trọng tâm tiết diện cốt thép dọc.
  • ΣRsw.Asw: tổng lực cắt chịu bởi cốt thép đai đặt phụ thêm trên vùng giật đứt có chiều dài a = 2hs + b
  • b: bề rộng của diện tích truyền lực giật đứt
  • Giá trị hsb xác định tùy thuộc vào đặc tính và điều kiện đặt tải trọng giật đứt lên cấu kiện (đặt lên công xôn, hoặc các cấu kiện tiếp giáp nhau…)
b. Theo TCVN 5574:2018, mục 10.4.12

Trong các nút giao dầm cần bố trí cốt thép ngang bổ sung để chịu phản lực do dầm phụ gây ra. Trong dầm chính, cốt thép này cần được bố trí trên khoảng dài bằng b+2h, trong đó b và h là chiều rộng và chiều cao của dầm phụ, trong dầm phụ – trên đoạn dài bằng h/3. Cốt thép phải có dạng đai ôm được cốt thép dọc, để kết hợp với cốt thép yêu cầu theo tính toán tiết diện nghiêng hoặc tiết diện không gian.

Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính
c. Kết luận

Như vậy ta cần bố trí đủ số lượng cốt đai trong phạm vi (b + 2h), khoảng cách cốt đai là 50mm. Kiểm tra chịu lực với số lượng cốt đai nằm trong khoảng hs. Khi tính với riêng cốt đai mà không đủ thì ta bố trí và kiểm tra thêm với cốt treo (dạng vai bò).

Các trường hợp tính toán cốt đai và cốt treo
a. Trường hợp 1: hs ≥ 50mm
Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính

Khoảng cách hs đủ để bố trí cốt đai chịu lực giật đứt F. Lúc này ta có điều kiện:

F ≤ (ΣRsw.Asw) ≤ ΣRsw/(1 – hs/ho)

Khi tính với cốt đai mà không đủ thì bố trí thêm cốt treo (cốt vai bò). Ta có:

F ≤ ((ΣRsw.Asw)/(1 – hs/ho)) + ΣRsw,x.Asw,x.sinα

Với:

  • Rsw,x, Asw,x: cường độ tính toán chịu cắt và diện tích tiết diện thép cốt treo
  • α: góc uốn thép cốt treo (thường lấy α = 450 ÷ 600)
b. Trường hợp 2: 0 < hs < 50mm

Không kể đến ảnh hưởng của cốt đai. Bố trí và kiểm tra khả năng chịu lực của cốt treo. Điều kiện kiểm tra là:

F ≤ ΣRsw,x.Asw,x.sinα

Bảng Excel tính cốt đai và cốt treo vị trí dầm phụ giao dầm chính
Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.