Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

Công cụ phân tích cú pháp HTML trên Blogger

Xin chào mọi người, Nhân dịp này, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn Cách tạo Công cụ phân tích cú pháp HTML trong Blogger. Đối với tất cả các blogger,

Xin chào mọi người, Nhân dịp này, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn Cách tạo Công cụ phân tích cú pháp HTML trong Blogger. Đối với tất cả các blogger, sự hiện diện của các công cụ phân tích cú pháp HTML có thể rất hữu ích, đặc biệt là đối với các blog sử dụng mã hóa để chèn mã script HTML vào các bài đăng hoặc bài viết trên trang web.

Không chỉ vậy, công cụ phân tích cú pháp html cũng có thể giúp bạn như một công cụ trước khi đính kèm mã quảng cáo Adsense trong bất kỳ mẫu blogger nào. Nếu bạn cài đặt công cụ này trên blog hoặc trang web của mình thì bạn có thể nhận được nhiều lợi ích. Bằng cách này, chúng tôi sẽ không cần phải truy cập bất kỳ trang web nào khác để chuyển đổi mã html.

Công cụ phân tích cú pháp HTML trên Blogger
Công cụ phân tích cú pháp HTML trên Blogger

Rất dễ dàng để tạo Công cụ phân tích cú pháp HTML trên Blogger, tức là bạn phải sử dụng một trang tĩnh để tạo Công cụ phân tích cú pháp HTML. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng đến đó và sử dụng nó. Nếu bạn muốn tạo công cụ phân tích cú pháp html trực tuyến này trên blog thì hãy đọc toàn bộ bài đăng.

Công cụ phân tích cú pháp HTML trên Blogger

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Trang tổng quan Blogger.

Bước 2: Trên bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Trang.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng dấu cộng + bên cạnh nút 'TRANG MỚI'.

Bước 4: Nhấp vào 'Chế độ xem HTML'.

Bước 5: Sau đó sao chép mã từ tập lệnh HTML Parse Tool bên dưới và dán nó vào đó.

<style scoped="" type="text/css">
#parser2{position:relative;overflow:hidden}
#parser2 .btn,#parser2 .btn:active{background-image:none}
#parser2 .btn{font-weight:400;padding:6px 12px;margin-bottom:5px;font-size:14px;line-height:1.42857143;text-align:center;white-space:nowrap;-ms-touch-action:manipulation;touch-action:manipulation;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;border:0;border-radius:4px;cursor:pointer;transition:all .3s}
#parser2 .btn:active:focus,#parser2.btn:focus{outline:0}
#parser2 .btn:focus,#parser2 .btn:hover{color:#333;text-decoration:none;outline:0}
#parser2 .btn:active{outline:0;-webkit-box-shadow:inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125);box-shadow:inset 0 3px 5px rgba(0,0,0,.125)}
#parser2 .btn-primary{color:#fff;background:#3e51b5}
#parser2 .btn-primary:focus,.button-group button:disabled{color:#fff;background:#286090}
#parser2 .btn-primary:active,#parser2 .btn-primary:hover{color:#fff;opacity:.9}
#parser2 .btn-danger{color:#fff;background:#f39c12}
#parser2 .btn-danger:focus{color:#fff;opacity:.9}
#parser2 .btn-danger:active,#parser2 .btn-danger:hover{color:#fff;opacity:.9}
#parser2 .btn-info{color:#fff;background:#5bc0de}
#parser2 .btn-info:focus{color:#fff;background:#31b0d5}
#parser2 .btn-info:active,#parser2 .btn-info:hover{color:#fff;background:#31b0d5}
#parser2 .btn-xs{font-size:12px;line-height:1.5;border-radius:3px;padding:1px 5px}
#parser2 textarea#somewhere{border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);height:300px;width:100%;margin:0 0 10px;box-sizing:border-box;font-family:Consolas,Monaco,'Andale Mono',monospace;color:#111;border-radius:8px;padding:20px;transition:all .6s}
#parser2 textarea#somewhere:active,#parser2 textarea#somewhere:focus{border-color:rgba(0,0,0,0.15);outline:0}
#parser2 .btn-sm{display:inline-block;font-size:13px;line-height:1.5;border-radius:5px;padding:12px;margin:0 auto 10px auto;width:30%;box-shadow:0 3px 1.2rem -0.8rem rgba(0,0,0,0.8)}
#parser2 .btn-xs{font-size:13px;line-height:1.5;border-radius:5px;padding:12px;margin:auto;width:30%;box-shadow:0 3px 1.2rem -0.8rem rgba(0,0,0,0.8)}
.collapse{display:none}
.alert-success{color:#222;background:#fff}
.alert{border:0;padding:5px 15px;border-radius:10px;position:absolute;top:20px;right:20px;min-width:210px;color:#0984e3;font-size:13px;box-shadow:0 2px 4px 0 rgba(0,0,0,0.16)}
button.close{padding:0;cursor:pointer;background:none;border:0;-webkit-appearance:none}
.close{float:right;font-size:1.3rem;color:#0984e3;margin:1px 0 0 0}
button.close:focus{outline:0}
.close:hover{opacity:1!important}
#btnInfo h4{margin:0;font-size:13px;line-height:2}
#button-link{display:none}
.clear{clear:both;display:block;margin-bottom:2px}
.alert br{display:none}
</style>
<br />
<div id="parser2"><textarea id="somewhere" placeholder="Write/paste the code here then click the Parse Code button"></textarea><br />
<div class="alert alert-success margin-bottom-20 collapse" id="btnInfo" role="alert"><button class="close close-copy" onclick="document.getElementById(&quot;btnInfo&quot;).style.display = &quot;none&quot;;cdClear();" type="button"><span aria-hidden="true">&#215;</span></button> <br />
<h4>Code copied to clipboard</h4></div><button class="btn btn-primary btn-sm btn-parse" onclick="convert();" type="button">Parse Code</button> <br />
<div class="clear"></div><button class="btn button-link btn-xs btn-info" data-clipboard-action="copy" data-clipboard-target="#somewhere" id="button-link" type="submit">Copy Code to Clipboard</button> <button class="btn btn-danger btn-xs" id="btn_clear" onclick="cdClear();">Clean</button> </div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function convert() {
  var ele1 = document.getElementById("somewhere");
  var replaced;
  replaced = ele1.value;
  replaced = replaced.replace(/&/ig, "&amp;");
  replaced = replaced.replace(/</ig, "&lt;");
  replaced = replaced.replace(/>/ig, "&gt;");
  replaced = replaced.replace(/"/ig, "&quot;");
  replaced = replaced.replace(/'/ig, "&#039;");
  replaced = replaced.replace(/&#177;/ig, "&plusmn;");
  replaced = replaced.replace(/&#169;/ig, "&copy;");
  replaced = replaced.replace(/&#174;/ig, "&reg;");
  replaced = replaced.replace(/ya'll/ig, "ya'll");
  ele1.value = replaced;
	document.getElementById("button-link")
    .style.display = "inline-block";
  document.getElementById("btn_clear")
    .style.display = "inline-block";
}
function cdClear() {
 var wtarea = document.getElementById('somewhere');
 wtarea.value = '';
 document.getElementById("btnInfo")
    .style.display = "none",document.getElementById("button-link")
    .style.display = "none"
}

/*!
 * clipboard.js v1.5.16
 * https://zenorocha.github.io/clipboard.js
 *
 * Licensed MIT © Zeno Rocha
 */
!function(e){if("object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module)module.exports=e();else if("function"==typeof define&&define.amd)define([],e);else{var t;t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof self?self:this,t.Clipboard=e()}}(function(){var e,t,n;return function e(t,n,i){function o(a,c){if(!n[a]){if(!t[a]){var l="function"==typeof require&&require;if(!c&&l)return l(a,!0);if(r)return r(a,!0);var s=new Error("Cannot find module '"+a+"'");throw s.code="MODULE_NOT_FOUND",s}var u=n[a]={exports:{}};t[a][0].call(u.exports,function(e){var n=t[a][1][e];return o(n?n:e)},u,u.exports,e,t,n,i)}return n[a].exports}for(var r="function"==typeof require&&require,a=0;a<i.length;a++)o(i[a]);return o}({1:[function(e,t,n){function i(e,t){for(;e&&e.nodeType!==o;){if(e.matches(t))return e;e=e.parentNode}}var o=9;if(Element&&!Element.prototype.matches){var r=Element.prototype;r.matches=r.matchesSelector||r.mozMatchesSelector||r.msMatchesSelector||r.oMatchesSelector||r.webkitMatchesSelector}t.exports=i},{}],2:[function(e,t,n){function i(e,t,n,i,r){var a=o.apply(this,arguments);return e.addEventListener(n,a,r),{destroy:function(){e.removeEventListener(n,a,r)}}}function o(e,t,n,i){return function(n){n.delegateTarget=r(n.target,t),n.delegateTarget&&i.call(e,n)}}var r=e("./closest");t.exports=i},{"./closest":1}],3:[function(e,t,n){n.node=function(e){return void 0!==e&&e instanceof HTMLElement&&1===e.nodeType},n.nodeList=function(e){var t=Object.prototype.toString.call(e);return void 0!==e&&("[object NodeList]"===t||"[object HTMLCollection]"===t)&&"length"in e&&(0===e.length||n.node(e[0]))},n.string=function(e){return"string"==typeof e||e instanceof String},n.fn=function(e){var t=Object.prototype.toString.call(e);return"[object Function]"===t}},{}],4:[function(e,t,n){function i(e,t,n){if(!e&&!t&&!n)throw new Error("Missing required arguments");if(!c.string(t))throw new TypeError("Second argument must be a String");if(!c.fn(n))throw new TypeError("Third argument must be a Function");if(c.node(e))return o(e,t,n);if(c.nodeList(e))return r(e,t,n);if(c.string(e))return a(e,t,n);throw new TypeError("First argument must be a String, HTMLElement, HTMLCollection, or NodeList")}function o(e,t,n){return e.addEventListener(t,n),{destroy:function(){e.removeEventListener(t,n)}}}function r(e,t,n){return Array.prototype.forEach.call(e,function(e){e.addEventListener(t,n)}),{destroy:function(){Array.prototype.forEach.call(e,function(e){e.removeEventListener(t,n)})}}}function a(e,t,n){return l(document.body,e,t,n)}var c=e("./is"),l=e("delegate");t.exports=i},{"./is":3,delegate:2}],5:[function(e,t,n){function i(e){var t;if("SELECT"===e.nodeName)e.focus(),t=e.value;else if("INPUT"===e.nodeName||"TEXTAREA"===e.nodeName)e.focus(),e.setSelectionRange(0,e.value.length),t=e.value;else{e.hasAttribute("contenteditable")&&e.focus();var n=window.getSelection(),i=document.createRange();i.selectNodeContents(e),n.removeAllRanges(),n.addRange(i),t=n.toString()}return t}t.exports=i},{}],6:[function(e,t,n){function i(){}i.prototype={on:function(e,t,n){var i=this.e||(this.e={});return(i[e]||(i[e]=[])).push({fn:t,ctx:n}),this},once:function(e,t,n){function i(){o.off(e,i),t.apply(n,arguments)}var o=this;return i._=t,this.on(e,i,n)},emit:function(e){var t=[].slice.call(arguments,1),n=((this.e||(this.e={}))[e]||[]).slice(),i=0,o=n.length;for(i;i<o;i++)n[i].fn.apply(n[i].ctx,t);return this},off:function(e,t){var n=this.e||(this.e={}),i=n[e],o=[];if(i&&t)for(var r=0,a=i.length;r<a;r++)i[r].fn!==t&&i[r].fn._!==t&&o.push(i[r]);return o.length?n[e]=o:delete n[e],this}},t.exports=i},{}],7:[function(t,n,i){!function(o,r){if("function"==typeof e&&e.amd)e(["module","select"],r);else if("undefined"!=typeof i)r(n,t("select"));else{var a={exports:{}};r(a,o.select),o.clipboardAction=a.exports}}(this,function(e,t){"use strict";function n(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var o=n(t),r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},a=function(){function e(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(t,n,i){return n&&e(t.prototype,n),i&&e(t,i),t}}(),c=function(){function e(t){i(this,e),this.resolveOptions(t),this.initSelection()}return a(e,[{key:"resolveOptions",value:function e(){var t=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{};this.action=t.action,this.emitter=t.emitter,this.target=t.target,this.text=t.text,this.trigger=t.trigger,this.selectedText=""}},{key:"initSelection",value:function e(){this.text?this.selectFake():this.target&&this.selectTarget()}},{key:"selectFake",value:function e(){var t=this,n="rtl"==document.documentElement.getAttribute("dir");this.removeFake(),this.fakeHandlerCallback=function(){return t.removeFake()},this.fakeHandler=document.body.addEventListener("click",this.fakeHandlerCallback)||!0,this.fakeElem=document.createElement("textarea"),this.fakeElem.style.fontSize="12pt",this.fakeElem.style.border="0",this.fakeElem.style.padding="0",this.fakeElem.style.margin="0",this.fakeElem.style.position="absolute",this.fakeElem.style[n?"right":"left"]="-9999px";var i=window.pageYOffset||document.documentElement.scrollTop;this.fakeElem.addEventListener("focus",window.scrollTo(0,i)),this.fakeElem.style.top=i+"px",this.fakeElem.setAttribute("readonly",""),this.fakeElem.value=this.text,document.body.appendChild(this.fakeElem),this.selectedText=(0,o.default)(this.fakeElem),this.copyText()}},{key:"removeFake",value:function e(){this.fakeHandler&&(document.body.removeEventListener("click",this.fakeHandlerCallback),this.fakeHandler=null,this.fakeHandlerCallback=null),this.fakeElem&&(document.body.removeChild(this.fakeElem),this.fakeElem=null)}},{key:"selectTarget",value:function e(){this.selectedText=(0,o.default)(this.target),this.copyText()}},{key:"copyText",value:function e(){var t=void 0;try{t=document.execCommand(this.action)}catch(e){t=!1}this.handleResult(t)}},{key:"handleResult",value:function e(t){this.emitter.emit(t?"success":"error",{action:this.action,text:this.selectedText,trigger:this.trigger,clearSelection:this.clearSelection.bind(this)})}},{key:"clearSelection",value:function e(){this.target&&this.target.blur(),window.getSelection().removeAllRanges()}},{key:"destroy",value:function e(){this.removeFake()}},{key:"action",set:function e(){var t=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"copy";if(this._action=t,"copy"!==this._action&&"cut"!==this._action)throw new Error('Invalid "action" value, use either "copy" or "cut"')},get:function e(){return this._action}},{key:"target",set:function e(t){if(void 0!==t){if(!t||"object"!==("undefined"==typeof t?"undefined":r(t))||1!==t.nodeType)throw new Error('Invalid "target" value, use a valid Element');if("copy"===this.action&&t.hasAttribute("disabled"))throw new Error('Invalid "target" attribute. Please use "readonly" instead of "disabled" attribute');if("cut"===this.action&&(t.hasAttribute("readonly")||t.hasAttribute("disabled")))throw new Error('Invalid "target" attribute. You can\'t cut text from elements with "readonly" or "disabled" attributes');this._target=t}},get:function e(){return this._target}}]),e}();e.exports=c})},{select:5}],8:[function(t,n,i){!function(o,r){if("function"==typeof e&&e.amd)e(["module","./clipboard-action","tiny-emitter","good-listener"],r);else if("undefined"!=typeof i)r(n,t("./clipboard-action"),t("tiny-emitter"),t("good-listener"));else{var a={exports:{}};r(a,o.clipboardAction,o.tinyEmitter,o.goodListener),o.clipboard=a.exports}}(this,function(e,t,n,i){"use strict";function o(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function r(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function c(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}function l(e,t){var n="data-clipboard-"+e;if(t.hasAttribute(n))return t.getAttribute(n)}var s=o(t),u=o(n),f=o(i),d=function(){function e(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(t,n,i){return n&&e(t.prototype,n),i&&e(t,i),t}}(),h=function(e){function t(e,n){r(this,t);var i=a(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this));return i.resolveOptions(n),i.listenClick(e),i}return c(t,e),d(t,[{key:"resolveOptions",value:function e(){var t=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{};this.action="function"==typeof t.action?t.action:this.defaultAction,this.target="function"==typeof t.target?t.target:this.defaultTarget,this.text="function"==typeof t.text?t.text:this.defaultText}},{key:"listenClick",value:function e(t){var n=this;this.listener=(0,f.default)(t,"click",function(e){return n.onClick(e)})}},{key:"onClick",value:function e(t){var n=t.delegateTarget||t.currentTarget;this.clipboardAction&&(this.clipboardAction=null),this.clipboardAction=new s.default({action:this.action(n),target:this.target(n),text:this.text(n),trigger:n,emitter:this})}},{key:"defaultAction",value:function e(t){return l("action",t)}},{key:"defaultTarget",value:function e(t){var n=l("target",t);if(n)return document.querySelector(n)}},{key:"defaultText",value:function e(t){return l("text",t)}},{key:"destroy",value:function e(){this.listener.destroy(),this.clipboardAction&&(this.clipboardAction.destroy(),this.clipboardAction=null)}}]),t}(u.default);e.exports=h})},{"./clipboard-action":7,"good-listener":4,"tiny-emitter":6}]},{},[8])(8)});
var clipboard = new Clipboard(".button-link");
clipboard.on("success", function (o) {
  console.log(o), document.getElementById("btnInfo")
    .style.display = "block", document.getElementById("somewhere")
    .value = ""
}), clipboard.on("error", function (o) {
  console.log(o)
});
//]]></script>

Bước 6: Lưu các thay đổi bằng cách nhấp vào biểu tượng này .

Trên đây là hướng dẫn công cụ phân tích cú pháp HTML trên Blogger.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé.
Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả!

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.