Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

(Bài 4) Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

A. Khai báo tiết diện trong ETABS 2016.

Áp dụng cho các cấu kiện BTCT (cột, vách, dầm, sàn)

Ví dụ: Công trình 16 tầng có mặt bằng kết cấu với kích thước các cấu kiện như sau:

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016
Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Các bạn download bản vẽ cad tại bên dưới nhé!

1. Khai báo tiết diện Cột BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Frame Sections…

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Đặt tên tiết diện Cột => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => thay đổi kích thước tiết diện.

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Chọn Modify/Show Rebar… để khai báo tạm cốt thép cho nó nhé. Cái này khá quan trọng trong việc thiết kế cốt thép tự động bằng ETABS.

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016
  • Longitudinal Bars: Cốt thép dọc chịu lực
  • Confinement Bars (Ties): Cốt thép đai

Nhấn OK để kết thúc.

2. Khai báo tiết diện Vách BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Wall Sections…

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Đặt tên tiết diện Vách => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => chỉ cần khai báo bề dày của cấu kiện vách, chiều dài của vách không cần quan tâm

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Nhấn OK để kết thúc

3. Khai báo tiết diện Dầm BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Frame Sections…

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Đặt tên tiết diện Dầm => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => thay đổi kích thước tiết diện

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Chọn Modify / Show Rebar… để khai báo tạm cốt thép cho nó nhé. Cái này khá quan trọng trong việc thiết kế cốt thép tự động bằng ETABS.

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016
  • Longitudinal Bars: Cốt thép dọc chịu lực
  • Confinement Bars (Ties): Cốt thép đai

Nhấn OK để kết thúc.

4. Khai báo tiết diện sàn BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Slab Sections…

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Đặt tên tiết diện Sàn BTCT => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => thay đổi kích thước tiết diện

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Nhấn OK để kết thúc.
Cảm ơn các bạn quan tâm!

Các bạn download bản vẽ cad dưới đây nhé!
Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.