Mọi vấn đề thắc mắc cần liên hệ với chúng tôi tại đây

(Bài 9) Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Xem lại:

A. Thiết kế thép Dầm bằng ETABS 2016 theo tiêu chuẩn BS 8110-97.

Các thông số vật liệu theo TCVN được quy đổi tương đương sang tiêu chuẩn BS 8110-97

Bước thiết kế này cho giá trị cốt thép khá sát so với giá trị được tính toán bằng bảng tính được tính theo TCVN. Khá nhiều đơn vị Thiết kế cũng chọn phương án này thay cho việc phải biểu diễn bằng bảng tính. Đơn giản và gọn gàng hơn rất nhiều.

Bước 1: Khai báo cường độ vật liệu bê tông

Nhấn Define => Material Properties… => chọn vật liệu Bê tông đang sử dụng trong mô hình => Modify/Show Material…

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016
Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Chọn Modify/Show Material Property Design Data…

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Lúc này fcu được xác định bằng: fcu = 1.5*Rb/0.67

Bê tông B25 có Rb = 145 daN/cm2 => fcu = 1.5*145/0.67 = 324.6269 daN/cm2 = 32462.69 KN/m2

Bước 2: Khai báo cường độ Cốt thép chịu lực

Nhấn Define => Material Properties… => chọn vật liệu Cốt thép đang sử dụng trong mô hình => Modify/Show Material…

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Chọn Modify/Show Material Property Design Data…

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Thông thường Fy được xác định bằng Fy = 1,05*Rs, với Rs là cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép chịu lực.

  • Fu = 1.5*Fy
  • Fye = 1.1*Fy
  • Fue = 1.1*Fu

Chú ý!
Khi khai báo tiết diện Dầm BTCT ta phải gán vật liệu cốt thép cho nó:

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Cover to Longitudinal Rebar Group Centroid: lớp bê tông bảo vệ tính đến trọng tâm của nhóm cốt thép. Các bạn thay đổi cho phù hợp. Cái này cũng ảnh hưởng nhiều đến lượng thép thiết kế ra đấy nhé!

Bước 3: Khai báo tiêu chuẩn thiết kế

Nhấn Design => Concrete Frame Design => View/Revise Preferences…

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Chọn tiêu chuẩn BS 8110-97, các hệ số khác khai báo như hình.

Bước 4: Khai báo các Tổ hợp tải trọng dùng để thiết kế

Nhấn Design => Concrete Frame Design => Select Design Combinations…

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Chọn tất cả Tổ hợp tải trọng tính toán. Dùng 2 hướng mũi tên để chọn hay bỏ một loại tổ hợp

Chú ý!
Không chọn Tổ hợp Bao nhé.

Bước 5: Khai báo một vài thông số khác

Nhấn Design => Concrete Frame Design => Rebar Selection Rules for Beams… để khai sơ bộ về cốt thép dọc, cốt đai sử dụng trong dầm.

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Bước 6: Thiết kế cốt thép

Nhấn Design => Concrete Frame Design => Start Design/Check… hoặc nhấn Ctrl + F6

Chú ý!
Mô hình phải đang ở trạng thái đã phân tích rồi mới sử dụng được tính năng này.

Đợi mô hình phân tích xong ta sẽ thấy những con số được bố trí theo dọc phương của các cấu kiện dầm. Những con số ấy thể hiện giá trị diện tích cốt thép cần bố trí.

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Các bạn đổi sang đơn vị cm cho dễ quan sát nhé.

Các Dầm đều ở trạng thái màu xanh như trên là do tất cả đều đảm bảo khả năng chịu lực (uốn + cắt). Nếu là màu đỏ cộng thêm chữ O/S là không đảm bảo.

Cũng có thể kích chuột phải vào một cấu kiện Dầm bất kỳ để xem thêm thông tin.

Thiết kế cốt thép Dầm BTCT bằng ETABS 2016

Các bạn cũng có thể so sánh giá trị cốt thép tính ở trên (bằng phần mềm) với giá trị cốt thép được tính bằng Bảng Excel tính cốt thép dầm này nhé.

Tôi là Nhật Nguyễn, một kỹ sư xây dựng. Nhưng thích tìm hiểu về mã nguồn lập trình web ☏.